Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yrityspalvelut tilasto julkaistaan jatkossa nimellä Palvelualojen hyödyketilasto

Tilaston nimi muutetaan kuvaamaan tarkemmin tilaston sisältöä, sillä tilasto kattaa nyt yrityksille palveluita tuottavien toimialojen lisäksi myös muita palvelutoimialoja.

Yrityspalvelut-kyselyssä kerätään tietoja palveluiden tuotannosta. Yrityksiltä kysytään liikevaihdon jakaumaa tuoteluokittain. Lisäksi pyydetään erittelemään mahdollinen myynti kotitalouksille (yksityisasiakkaille) tuoteluokittain.

Tilastovuodesta 2020 alkaen palveluiden tiedonkeruuta ja tilastoa laajennetaan uusille toimialoille ja uusiin palveluihin. Palveluiden merkitys taloudessa on kasvanut ja palvelualojen tuoterakenteiden tilastointia laajennetaan uusille toimialoille, jotta talouden rakenteista saadaan muodostettua nykyistä parempi kuva.

Nimenmuutos tulee voimaan vuoden 2020 koskevien tietojen julkaisemisen yhteydessä 21.12.2021.


Päivitetty 3.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/palhy_2021-11-03_uut_001.html