Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomessa haetut patentit teknologia-aloittain vuosina 1999, 2001 ja 2003

Teknologia-ala  1999  2001  2003
lkm % lkm % lkm % koti-
maiset
% ulko-
maiset
%
Kaivostoiminta, tie- ja vesirakennus, rakennus-
materiaalit, ilmastointi, jätteiden käsittely
334 11,6 285 10,7 213 9,7 198 10,0 15 7,0
Paperin valmistus, painaminen 237 8,3 199 7,5 176 8,0 153 7,8 23 10,7
Tekstiilit, vaatetus, vapaa-aika, tekst.koneet 58 2,0 64 2,4 55 2,5 53 2,7 2 0,9
Biolääketiede 74 2,6 74 2,8 61 2,8 59 3,0 2 0,9
Maanviljely, ravinto, juomat, tupakka 118 4,1 114 4,3 87 4,0 80 4,1 7 3,3
Bio- ja geenitekniikka, farmasia 94 3,3 87 3,3 89 4,1 68 3,4 21 9,8
Orgaaninen kemia, kiviöljykemia 72 2,5 71 2,7 46 2,1 29 1,5 17 7,9
Polymeeriset materiaalit (polymeerikemia) 36 1,3 13 0,5 8 0,4 4 0,2 4 1,9
Polymeerien valmistus ja soveltaminen 36 1,3 35 1,3 27 1,2 25 1,3 2 0,9
Epäorgaaninen kemia 26 0,9 32 1,2 30 1,4 30 1,5 - -
Päällystäminen, kiteenkasvatus 23 0,8 13 0,5 15 0,7 15 0,8 - -
Prosessitekniikka, aineiden erottelu
ja yhdistäminen
116 4,0 116 4,3 121 5,5 113 5,7 8 3,7
Mekaaninen tekniikka, koneenrakennus, aseet    115 4,0 93 3,5 88 4,0 80 4,1 8 3,7
Materiaalinkäsittely, työstökoneet 140 4,9 131 4,9 108 4,9 98 5,0 10 4,7
Tavarankäsittely, siirtolaitteet, robotit 139 4,8 128 4,8 148 6,8 137 6,9 11 5,1
Kuljetus, liikenne 130 4,5 119 4,5 82 3,7 80 4,1 2 0,9
Moottorit, turbiinit, pumput 70 2,4 87 3,3 50 2,3 45 2,3 5 2,3
Sähkövoima, ydinteknologia 52 1,8 36 1,3 44 2,0 36 1,8 8 3,7
Sähkökoneet 59 2,1 61 2,3 58 2,7 52 2,6 6 2,8
Laserit - - 1 0,0 2 0,1 2 0,1 - -
Optiset laitteet 24 0,8 33 1,2 20 0,9 16 0,8 4 1,9
Instrumentit, ohjauslaitteet 77 2,7 69 2,6 57 2,6 53 2,7 4 1,9
Metrologia, sensorit 148 5,2 166 6,2 105 4,8 101 5,1 4 1,9
Tietojenkäsittely 72 2,5 148 5,5 136 6,2 124 6,3 12 5,6
Informaation säilytys 1 0,0 4 0,1 1 0,0 - - 1 0,5
Tietoliikenne 567 19,8 418 15,7 298 13,6 264 13,4 34 15,9
Kuvansiirto 11 0,4 39 1,5 21 1,0 20 1,0 1 0,5
Elektroniikka, elektroniset komponentit 41 1,4 32 1,2 41 1,9 38 1,9 3 1,4
Yhteensä 2 870 100,0 2 668 100,0 2 187 100,0 1 973 100,0 214 100,0

Päivitetty 2.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2003, Suomessa haetut patentit teknologia-aloittain vuosina 1999, 2001 ja 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2003/pat_2003_2004-12-02_tau_003.html