Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Patentteja kotimaassa hakeneet yritykset ja yhteisöt toimialoittain vuosina 2000-2003

Yrityksen toimiala 2000 2001 2002 2003
Yritykset Hakemukset Yritykset Hakemukset Yritykset Hakemukset Yritykset Hakemukset
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Teollisuus yhteensä 308 1 343 296 1 137 323 1 093 272 1 032
   Elintarviketeollisuus 17 28 10 23 15 30 8 14
   TEVANAKE-teollisuus 4 5 6 12 5 11 2 2
   Puunjalostusteollisuus 18 46 20 52 25 65 21 57
   Kemian teollisuus 36 126 34 102 45 99 36 92
   Metalli- ja konepajateollisuus 131 526 125 467 142 509 117 475
   Elektroniikkateollisuus 73 561 69 419 64 336 61 355
   Muu teollisuus 29 51 32 62 27 43 27 37
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 1 3 3 2 2 - -
Rakentaminen 17 19 19 23 21 26 7 10
Tukku- ja vähittäiskauppa 49 81 54 75 50 79 47 65
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   10 100 14 94 15 64 18 65
Tietojenkäsittelypalvelu 41 64 61 94 53 87 39 60
Tutkimus ja kehittäminen 25 99 30 118 30 90 23 115
Muu liike-elämää palveleva toiminta 88 146 104 176 83 147 84 132
Muut toimialat 33 45 35 55 33 46 37 47
Yritykset yhteensä 572 1 898 616 1 775 610 1 634 527 1 526

Päivitetty 2.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2003, Patentteja kotimaassa hakeneet yritykset ja yhteisöt toimialoittain vuosina 2000-2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2003/pat_2003_2004-12-02_tau_005.html