Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 2.12.2004

Suomessa haettujen patenttien määrä laskee edelleen

Suomessa jätettiin vuonna 2003 kaikkiaan 2 187 patenttihakemusta. Määrä oli noin 200 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Patentti- ja rekisterihallitukselle suoraan ulkomailta tehtyjä hakemuksia oli vain 214 kappaletta vuonna 2003. Ulkomaisista hakemuksista suurin osa tuli Yhdysvalloista (60 kpl), Ruotsista (19 kpl) ja Saksasta (18 kpl).

Syynä patenttihakemusten määrän laskuun on siirtyminen Euroopan patenttiviraston kautta tehtyihin hakemuksiin. Vuonna 2003 Suomi oli nimettynä maana noin 104 000 epo-hakemuksessa. Suomalaisissa epo-hakemuksissa (1 480 kpl) Suomi oli nimettynä maana 1 402 hakemuksessa;

Valtaosa, 76 prosenttia kotimaisista patenttihakemuksista oli yritysten ja yhteisöjen jättämiä, loput yksityisten henkilöiden. Sekä yritysten että yksityisten keksijöiden jättämien hakemusten määrä laski noin sadalla edellisvuodesta.

Vuonna 2003 patenttia kotimaasta haki 527 yritystä tai yhteisöä. Määrä väheni 83:lla edellisvuodesta. Patenttia jonkun toisen yrityksen kanssa haki 31 yritystä, 18 yritystä teki 10 hakemusta tai enemmän. Useimmat yritykset jättivät vain yhden patenttihakemuksen, näitä yrityksiä oli 363 vuonna 2003.

Kansainväliseen patenttiluokituksen (International Patent Classification, IPC) mukaan Suomessa vuonna 2003 jätetyistä kotimaisista hakemuksista eniten, lähes 22 prosenttia, kuului työmenetelmien ja kuljetuksen päälohkolle. Aikaisempina vuosina suurimpana olleen sähkötekniikan alan osuus oli nyt kaksi prosenttiyksikköä pienempi. Ulkomaisissa hakemuksissa sähkötekniikan lohkon osuus oli suurin, 23 prosenttia. Seuraavaksi eniten ulkomaisia hakemuksia jätettiin kemian ja metallurgian alalla, 16 prosenttia.

Suomessa haetut patentit patenttilohkoittain vuonna 2003

Lähde: Patentointi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 2.12.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2003/pat_2003_2004-12-02_tie_001.html