Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomessa haetut patentit teknologia-aloittain vuonna 2004

Teknologia-ala Yhteensä % kotimaiset % ulkomaiset %
Kaivostoiminta, tie- ja vesirakennus, rakennus-
materiaalit, ilmastointi, jätteiden käsittely
234 10,5 224 11,1 10 4,7
Paperin valmistus, painaminen 176 7,9 158 7,9 18 8,4
Tekstiilit, vaatetus, vapaa-aika, tekst.koneet 63 2,8 60 3,0 3 1,4
Biolääketiede 58 2,6 53 2,6 5 2,3
Maanviljely, ravinto, juomat, tupakka 77 3,5 73 3,6 4 1,9
Bio- ja geenitekniikka, farmasia 78 3,5 69 3,4 9 4,2
Orgaaninen kemia, kiviöljykemia 28 1,3 14 0,7 14 6,5
Polymeeriset materiaalit (polymeerikemia) 8 0,4 7 0,3 1 0,5
Polymeerien valmistus ja soveltaminen 24 1,1 19 0,9 5 2,3
Epäorgaaninen kemia 41 1,8 39 1,9 2 0,9
Päällystäminen, kiteenkasvatus 17 0,8 13 0,6 4 1,9
Prosessitekniikka, aineiden erottelu
ja yhdistäminen
105 4,7 99 4,9 6 2,8
Mekaaninen tekniikka, koneenrakennus, aseet    84 3,8 81 4,0 3 1,4
Materiaalinkäsittely, työstökoneet 114 5,1 104 5,2 10 4,7
Tavarankäsittely, siirtolaitteet, robotit 157 7,1 153 7,6 4 1,9
Kuljetus, liikenne 83 3,7 80 4,0 3 1,4
Moottorit, turbiinit, pumput 61 2,7 52 2,6 9 4,2
Sähkövoima, ydinteknologia 41 1,8 38 1,9 3 1,4
Sähkökoneet 90 4,0 81 4,0 9 4,2
Laserit 1 0,0 1 0,0 - -
Optiset laitteet 21 0,9 19 0,9 2 0,9
Instrumentit, ohjauslaitteet 62 2,8 59 2,9 3 1,4
Metrologia, sensorit 111 5,0 106 5,3 5 2,3
Tietojenkäsittely 97 4,4 89 4,4 8 3,7
Informaation säilytys 3 0,1 1 0,0 2 0,9
Tietoliikenne 321 14,4 255 12,7 66 30,7
Kuvansiirto 19 0,9 14 0,7 5 2,3
Elektroniikka, elektroniset komponentit 51 2,3 49 2,4 2 0,9
Yhteensä 2 225 100,0 2 010 100,0 215 100,0

Päivitetty 21.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2004, Suomessa haetut patentit teknologia-aloittain vuonna 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2004/pat_2004_2005-09-21_tau_003.html