Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Yrityksille kotimaassa myönnetyt patentit toimialoittain vuosina 2001-2004

Yrityksen toimiala 2001 2002 2003 2004
Yritykset Patentit Yritykset Patentit Yritykset Patentit Yritykset Patentit
lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Teollisuus yhteensä 192 711 219 674 208 878 218 817
   Elintarviketeollisuus 6 13 10 11 6 8 4 9
   TEVANAKE-teollisuus 3 5 2 2 3 3 2 3
   Puunjalostusteollisuus 13 24 11 20 18 34 11 19
   Kemianteollisuus 26 61 25 57 24 60 26 55
   Metalli- ja konepajateollisuus 87 196 107 240 91 411 98 356
   Elektroniikkateollisuus 48 403 47 321 47 333 65 357
   Muu teollisuus 9 9 17 23 19 29 12 18
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 2 3 3 - - 2 2
Rakentaminen 11 12 3 4 13 13 6 7
Tukku- ja vähittäiskauppa 16 27 19 25 15 20 14 22
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   10 37 11 51 12 68 14 72
Tietojenkäsittelypalvelu 7 8 6 6 17 21 31 40
Tutkimus ja kehittäminen 11 26 14 35 18 44 12 35
Muu liike-elämää palveleva toiminta 38 45 40 50 42 64 61 100
Muut toimialat 16 18 17 20 21 25 14 19
Yritykset yhteensä 302 886 332 868 346 1133 372 1 114

Päivitetty 21.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2004, Yrityksille kotimaassa myönnetyt patentit toimialoittain vuosina 2001-2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2004/pat_2004_2005-09-21_tau_005.html