Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Yrityksille kotimaassa myönnetyt patentit toimialoittain vuosina 2003-2005

Yrityksen toimiala 2003 2004 2005
Yritykset Patentit Yritykset Patentit Yritykset Patentit
lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Teollisuus yhteensä 208 878 218 817 185 792
   Elintarviketeollisuus 6 8 4 9 8 11
   TEVANAKE-teollisuus 3 3 2 3 4 5
   Puunjalostusteollisuus 18 34 11 19 11 27
   Kemianteollisuus 24 60 26 55 22 53
   Metalli- ja konepajateollisuus 91 411 98 356 74 381
   Elektroniikkateollisuus 47 333 65 357 53 295
   Muu teollisuus 19 29 12 18 13 20
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - - 2 2 - -
Rakentaminen 13 13 6 7 7 7
Tukku- ja vähittäiskauppa 15 20 14 22 17 21
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne   12 68 14 72 8 59
Tietojenkäsittelypalvelu 17 21 31 40 22 30
Tutkimus ja kehittäminen 18 44 12 35 21 45
Muu liike-elämää palveleva toiminta 42 64 61 100 34 43
Muut toimialat 21 25 14 19 16 25
Yritykset yhteensä 346 1133 372 1 114 310 1 022

Päivitetty 4.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2005, Yrityksille kotimaassa myönnetyt patentit toimialoittain vuosina 2003-2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2005/pat_2005_2006-10-04_tau_005.html