Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.10.2006

Patenttihakemusten määrä väheni edellisvuodesta

Suomessa jätettiin vuonna 2005 kaikkiaan 2 061 patenttihakemusta. Määrä oli 164 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Patentti- ja rekisterihallitukselle suoraan ulkomailta tehtyjä hakemuksia oli 226 kappaletta, yksitoista edellisvuotta enemmän. Ulkomaisista hakemuksista suurin osa tuli Yhdysvalloista (69 kpl), Ruotsista (41 kpl) ja Saksasta (23 kpl).

Valtaosa, 74 prosenttia kotimaisista patenttihakemuksista oli yritysten ja yhteisöjen jättämiä, loput yksityisten henkilöiden. Yritysten jättämien hakemusten määrä väheni vajaalla 200:lla hakemuksella ja yksityisten kasvoi 21:llä edellisvuodesta.

Vuonna 2005 haki patenttia kotimaasta 539 yritystä tai yhteisöä. Määrä väheni 17:llä edellisvuodesta. Patenttia jonkun toisen yrityksen kanssa haki 19 yritystä, 15 yritystä teki 10 hakemusta tai enemmän. Useimmat yritykset jättivät vain yhden patenttihakemuksen, näitä yrityksiä oli 371 vuonna 2005.

Yli kolmannes keksinnöistä, joille haettiin kotimaista patenttia vuonna 2005, tehtiin Helsingin seutukunnassa (37%). Seuraavaksi suurimpia seutukuntia olivat Tampere (8%) ja Oulu (7%).

Kansainväliseen patenttiluokituksen (International Patent Classification, IPC) mukaan Suomessa vuonna 2005 jätetyistä kotimaisista hakemuksista eniten, 21 prosenttia, kuului työmenetelmien ja kuljetuksen päälohkolle. Seuraavaksi suurin patenttilohko oli sähkötekniikka, johon kuului 18 prosenttia hakemuksista. Ulkomaisissa hakemuksissa sähkötekniikan lohkon osuus oli suurin, 28 prosenttia. Seuraavaksi eniten ulkomaisia hakemuksia jätettiin työmenetelmien ja kuljetuksen alalla, 15 prosenttia.

Suomessa haetut patentit patenttilohkoittain vuonna 2005

Vuonna 2005 Suomessa myönnettiin 1 757 patenttia, joista 1 121 kotimaisille ja 636 ulkomaisilla hakijoille. Myönnettyjen patenttien määrä laski 327:llä edellisvuodesta. Kotimaisista patenteista suurin osa (25%) kuului sähkötekniikan lohkolle ja ulkomaisille hakijoille myönnetyistä patenteista suurin osa (28%) kemian ja metallurgian lohkolle. Kotimaista patenteista 1 022 myönnettiin yrityksille ja yhteisöille. Kaikkiaan patentteja myönnettiin 310:lle yritykselle. Patentin saaneita yrityksiä oli eniten metalli- ja konepajateollisuudessa (74 yritystä), elektroniikkateollisuudessa (53 yritystä) ja muissa liike-elämän palveluissa (34 yritystä).

Lähde: Patentointi 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 4.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pat/2005/pat_2005_2006-10-04_tie_001.html