Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 25.10.2007

Suomessa kolmanneksi eniten haettuja eurooppapatentteja suhteessa väkilukuun

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtiin kolmanneksi eniten eurooppalaisia patenttihakemuksia vuonna 2006. Eniten niitä tehtiin Sveitsissä, noin 730 hakemusta miljoonaa asukasta kohden. EU-maissa yhteensä vastaava luku oli 130 hakemusta

Vuonna 2006 suomalaiset hakijat jättivät Patentti- ja Rekisterihallituksen kautta 1015 Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaista hakemusta, edellisvuonna PCT-hakemuksia tehtiin 1056 kappaletta. Euroopan patenttiviraston kautta suomalaiset tekivät 1678 patenttihakemusta, näistä 424 oli suoria hakemuksia, loput alueelliseen vaiheeseen siirtyneitä PCT-hakemuksia.

Suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle jätettiin vuonna 2006 kaikkiaan 2 018 patenttihakemusta. Määrä oli 43 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomailta suoraan tehtyjä hakemuksia oli 205 kappaletta. Ulkomaisista hakemuksista suurin osa tuli Yhdysvalloista (52 kpl), Saksasta (40 kpl) ja Ruotsista (37 kpl). Syynä ulkomaisten patenttihakemusten määrän jyrkkään laskuun on siirtyminen yhä enemmän kansainväliseen patentointiin.

Kotimaisten hakijoiden jättämien hakemusten määrä laski 22:lla hakemuksella edellisvuodesta. Kotimaisista patenttihakemuksista 77 prosenttia oli yritysten ja yhteisöjen jättämiä, loput yksityisten henkilöiden hakemuksia.

Vuonna 2006 patenttia kotimaasta haki 526 yritystä tai yhteisöä. Määrä väheni 13:lla edellisvuodesta. Patenttia jonkun toisen hakijan kanssa haki 16 yritystä, 18 yritystä teki 10 hakemusta tai enemmän. Useimmat yritykset jättivät vain yhden patenttihakemuksen, näitä yrityksiä oli 354 vuonna 2006

Eniten patenttihakemuksia tehtiin työmenetelmien ja kuljetuksen alalla. Kansainvälisen patenttiluokituksen (International Patent Classification, IPC) mukaan Suomessa vuonna 2006 jätetyistä kotimaisista hakemuksista eniten, 23 prosenttia, kuului työmenetelmien ja kuljetuksen päälohkolle. Toiseksi suurimman sähkötekniikan alan hakemusten osuus oli 17 prosenttia. Ulkomaisissa hakemuksissa sähkötekniikan lohkon osuus oli suurin, 36 %, seuraavaksi eniten ulkomaisia hakemuksia jätettiin koneenrakennusten alalla, 14 prosenttia.

Eurooppalaiset patenttihakemukset miljoonaa asukasta kohti vuonna 2006

Eurooppalaiset patenttihakemukset miljoonaa asukasta kohti vuonna 2006

Lähde: Patentointi 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (23 sivua 400,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2006/pat_2006_2007-10-25_tie_001_fi.html