Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.10.2007

Finland tredje mest europapatentansökningar i förhållande till folkmängden

År 2006 lämnade Finland in tredje mest europapatentansökningar i förhållande till folkmängden. Flest ansökningar gjordes i Schweiz, omkring 730 ansökningar per en miljon invånare. Motsvarande siffra var i alla EU-länder 130 ansökningar.

Finländska sökande lämnade år 2006 in 1 015 ansökningar i enlighet med patentsamarbetsavtalet (PCT) via Patent- och Registerstyrelsen, föregående år var antalet 1 056. Finländarnas ansökningar via det europeiska patentverket uppgick till 1 678, av dem var 424 direkta ansökningar, resten PCT-ansökningar i den nationella fasen.

Totalt 2 018 patentansökningar lämnades in direkt till Patent- och Registerstyrelsen år 2006, dvs. 43 färre än föregående år. 205 ansökningar inlämnades direkt från utlandet. Största delen av de utländska ansökningarna kom från Förenta staterna (52 st.), från Tyskland (40 st.) och Sverige (37 st.). Orsaken till den branta nedgången i antalet utländska patentansökningar var att man i allt större utsträckning övergick till internationell patentering.

Antalet ansökningar inlämnade av finländska sökande sjönk med 22 ansökningar från året innan. Av de inhemska patentansökningarna hade 77 procent inlämnats av företag och sammanslutningar, resten av privatpersoner. År 2006 sökte 526 företag eller sammanslutningar patent i Finland. Antalet minskade med 13 från föregående år. Patentansökan inlämnades tillsammans med någon annan sökande av 16 företag, 18 företag gjorde 10 ansökningar eller fler. De flesta företag lämnade bara en patentansökning, år 2006 var antalet 354.

Flest patentansökningar inlämnades inom arbetsmetoder och transport. År 2006 hörde den största andelen (23 %) av de inhemska ansökningarna i Finland som inlämnades enligt den internationella patentklassifikationen (International Patent Classification, IPC) till huvudområdet arbetsmetoder och transport. Andelen ansökningar inom den eltekniska branschen var näst störst (17 %). Bland de utländska ansökningarna var det eltekniska områdets andel störst, 36 procent, näst störst var maskinkonstruktionens andel, 14 procent.

Europeiska patentansökningar per en miljon invånare år 2006

Europeiska patentansökningar per en miljon invånare år 2006

Källa: Patentering 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Virtaharju (09) 1734 3290

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2006/pat_2006_2007-10-25_tie_001_sv.html