Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

3. Yrityksien ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan mukaan vuosina 20001, 2004 ja 2007

Toimiala Vuosi
2001 2004 2007
Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm
Toimialat yhteensä 1775 610 1583 552 1349 467
Tehdasteollisuus yhteensä 1137 296 1066 295 840 217
Elintarviketeollisuus 23 10 11 9 16 9
TEVANAKE-teollisuus 12 6 12 6 8 3
Puunjalostusteollisuus 52 20 49 18 38 11
Kemian teollisuus 102 34 56 35 79 35
Metalli- ja konepajateollisuus 467 125 541 142 437 91
Elektroniikkateollisuus 419 69 356 61 226 52
Muu tehdasteollisuus 62 32 41 24 36 16
Muut toimialat yhteensä 638 314 517 257 509 250
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3 3 0 0 . .
Rakentaminen 23 19 42 19 26 20
Tukku- ja vähittäiskauppa 75 54 63 49 51 33
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 94 14 37 7 18 9
Tietojenkäsittelypalvelu 94 59 56 35 63 43
Tutkimus ja kehittäminen 118 29 103 26 131 26
Muu liike-elämää palveleva toiminta 176 102 162 87 137 33
Muut toimialat 55 34 54 34 83 33

Lähde: Patentointi 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 30.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2007, 3. Yrityksien ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan mukaan vuosina 20001, 2004 ja 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tau_003_fi.html