Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

5. Yrityksille a yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan mukaan vuosina 2001, 2004 ja 2007

Toimiala Vuosi
2001 2004 2007
Patentit Yritykset Patentit Yritykset Patentit Yritykset
Toimialat yhteensä 886 302 1114 372 559 246
Tehdasteollisuus yhteensä 711 192 817 218 396 150
Elintarviketeollisuus 13 6 9 4 3 3
TEVANAKE-teollisuus 5 3 3 2 3 2
Puunjalostusteollisuus 24 13 19 11 17 5
Kemian teollisuus 61 26 55 26 33 22
Metalli- ja konepajateollisuus 196 87 356 98 223 66
Elektroniikkateollisuus 403 48 357 65 111 46
Muu tehdasteollisuus 9 9 18 12 6 6
Muut toimialat yhteensä 175 110 297 154 163 96
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 1 2 2 1 1
Rakentaminen 12 11 7 6 3 3
Tukku- ja vähittäiskauppa 27 16 22 14 24 15
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 37 10 72 14 12 2
Tietojenkäsittelypalvelu 8 7 40 31 28 17
Tutkimus ja kehittäminen 26 11 35 12 27 14
Muu liike-elämää palveleva toiminta 45 38 100 61 51 31
Muut toimialat 18 16 19 14 17 13

Lähde: Patentointi 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 30.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2007, 5. Yrityksille a yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan mukaan vuosina 2001, 2004 ja 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tau_005_fi.html