Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Taulukko 3A. Yrityksien ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan (TOL 2002) mukaan vuosina 2001, 2004, 2007 ja 2008

Toimiala Vuosi
2001 2004 2007 2008
Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm Kotimaiset hakemukset Yritysten lkm
Toimialat yhteensä 1775 610 1583 552 1349 467 1397 512
Tehdasteollisuus
yhteensä
1137 296 1066 295 840 217 854 250
Elintarvike-
teollisuus
23 10 11 9 16 9 17 6
TEVANAKE-
teollisuus
12 6 12 6 8 3 4 2
Puunjalostus-
teollisuus
52 20 49 18 38 11 83 21
Kemian teollisuus 102 34 56 35 79 35 70 31
Metalli- ja
konepajateollisuus
467 125 541 142 437 91 505 116
Elektroniikka-
teollisuus
419 69 356 61 226 52 141 51
Muu
tehdasteollisuus
62 32 41 24 36 16 34 23
Muut toimialat
yhteensä
638 314 517 257 509 250 543 262
Sähkö-, kaasu-
ja
vesihuolto
3 3 0 0 . . 2 1
Rakentaminen 23 19 42 19 26 20 25 21
Tukku- ja
vähittäiskauppa
75 54 63 49 51 33 50 34
Kuljetus,
varastointi ja
tietoliikenne
94 14 37 7 18 9 25 11
Tietojenkäsittely-
palvelu
94 59 56 35 63 43 73 43
Tutkimus ja
kehittäminen
118 29 103 26 131 26 99 26
Muu liike-elämää
palveleva toiminta
176 102 162 87 137 33 175 82
Muut toimialat 55 34 54 34 83 33 94 44

Lähde: Patentointi 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2008, Taulukko 3A. Yrityksien ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan (TOL 2002) mukaan vuosina 2001, 2004, 2007 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pat/2008/pat_2008_2009-12-03_tau_003_fi.html