Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 5A. Yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan (TOL 2002) mukaan vuosina 2001, 2004, 2007 ja 2008

Toimiala Vuosi
2001 2004 2007 2008
Patentit Yritykset Patentit Yritykset Patentit Yritykset Patentit Yritykset
Toimialat yhteensä 886 302 1114 372 559 246 668 268
Tehdasteollisuus
yhteensä
711 192 817 218 396 150 480 148
Elintarvike-
teollisuus
13 6 9 4 3 3 1 1
TEVANAKE-
teollisuus
5 3 3 2 3 2 5 3
Puunjalostus-
teollisuus
24 13 19 11 17 5 24 10
Kemian teollisuus 61 26 55 26 33 22 25 19
Metalli- ja
konepajateollisuus
196 87 356 98 223 66 266 62
Elektroniikka-
teollisuus
403 48 357 65 111 46 147 43
Muu
tehdasteollisuus
9 9 18 12 6 6 12 10
Muut toimialat
yhteensä
175 110 297 154 163 96 188 120
Sähkö-, kaasu-
ja
vesihuolto
2 1 2 2 1 1 1 1
Rakentaminen 12 11 7 6 3 3 10 8
Tukku- ja
vähittäiskauppa
27 16 22 14 24 15 20 13
Kuljetus,
varastointi ja
tietoliikenne
37 10 72 14 12 2 11 7
Tietojen-käsittely-
palvelu
8 7 40 31 28 17 24 17
Tutkimus ja
kehittäminen
26 11 35 12 27 14 33 16
Muu liike-elämää
palveleva toiminta
45 38 100 61 51 31 72 45
Muut toimialat 18 16 19 14 17 13 17 13

Lähde: Patentointi 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2008, Taulukko 5A. Yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan (TOL 2002) mukaan vuosina 2001, 2004, 2007 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2008/pat_2008_2009-12-03_tau_006_fi.html