Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 6. Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit IPC-lohkoittain ja maittain 2008

Patentin haltijan kotimaa Patentit yhteensä A: Ihmisen
perushyödykkeet
B: Työmenetelmät, kuljetus C: Kemia ja
metallurgia
D: Tekstiilit ja paperi E: Rakennus-
tekniikka
F: Koneen-
rakennus
G: Fysiikka H:Sähkö-
tekniikka
Maat yhteensä 5210 1109 840 1251 212 201 244 463 890
Suomi 143 24 21 23 11 9 5 18 32
Saksa 1144 173 253 224 111 69 88 95 131
Yhdysvallat 1104 306 106 328 25 5 33 85 216
Sveitsi 382 126 84 97 5 9 16 20 25
Ranska 347 68 55 93 7 20 17 37 50
Japani 336 47 46 71 9 2 8 37 116
Iso-Britannia 235 51 38 75 3 5 11 30 22
Ruotsi 234 43 42 32 11 25 11 28 42
Italia 208 45 50 50 4 7 16 10 26
Alankomaat 168 47 25 41 1 6 1 26 21
Korean tasavalta 124 4 1 10 2     10 97
Tanska 94 25 15 33 2 6 7 5 1
Muut maat yhteensä 691 150 104 174 21 38 31 62 111

Lähde: Patentointi 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2008, Taulukko 6. Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit IPC-lohkoittain ja maittain 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2008/pat_2008_2009-12-03_tau_008_fi.html