Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.12.2009

Yritysten kotimainen ja eurooppalainen patentointi kasvussa

Yritysten ja yhteisöjen kotimainen patentointi laski tasaisesti vuodesta 2000 vuoteen 2005, jolloin yritykset jättivät 1 371 kotimaista patenttihakemusta. Lasku pysähtyi 2006, jolloin kirjattiin pientä kasvua, mutta 2007 hakemusten määrä laski jälleen (1 349 hakemusta). Vuonna 2008 hakemusten määrä kääntyi uudelleen hienoiseen nousuun, yritykset ja yhteisöt jättivät 1 397 kappaletta kotimaisia patenttihakemuksia. Myös hakemuksia jättäneiden yritysten ja yhteisöjen lukumäärä nousi 512 hakijaan vuonna 2008 kun lukumäärä vuonna 2007 oli 467. Toimialoista patentointi lisääntyi puunjalostusteollisuudessa sekä metalli- ja konepajateollisuudessa. Elektroniikkateollisuudessa yritysten kotimaisten patenttihakemusten määrä puolestaan laski selvästi 226:sta hakemuksesta vuonna 2007 vuoden 2008 lukemaan 141 hakemusta.

Euroopan patenttitoimiston (EPO) kautta suomalaisille yrityksille ja yhteisöille myönnetyt eurooppapatentit kasvoivat hieman edellisvuoden 732 patentista 768 patenttiin vuonna 2008. Elektroniikkateollisuus oli edelleen varsin hallitseva, toimialan yritysten osuus suomalaisille myönnetyistä eurooppapatenteista oli 450 patenttia.

Kaikkiaan Suomessa haettiin 1 946 patenttia vuonna 2008. Määrä on hieman alhaisempi kuin vuosien 2006-2007 noin 2 010-2 020 hakemuksen taso. Keskeinen syy on ulkomaisten patenttihakemusten lasku. Kansainvälisen patentoinnin lisääntymisen vuoksi Suomessa suoraan tehtyjen ulkomaalaisten patenttihakemusten määrä on jo vuosia ollut alhainen. Suhteellinen muutos vuoteen 2007 oli kuitenkin huomattava, vuonna 2007 ulkomaisia hakemuksia jätettiin 211, mutta 2008 enää 148 kappaletta.

Patenttihakemuksissa ilmoitettujen keksijöiden kotipaikkatietojen perusteella voidaan laskea, että noin 40 prosenttia kotimaisista patenttihakemuksista vuonna 2008 on tehty Uudenmaan maakunnassa asuvien keksijöiden toimesta. Uudenmaan osuus on sama kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavana on Pirkanmaa 11 prosentin osuudella.

Suomessa myönnettyjen patenttien määrä kasvoi 68 kappaletta vuodesta 2007 ja oli 998 patenttia vuonna 2008. Patenteista 668 myönnettiin yrityksille ja yhteisöille. Yrityksille myönnettyjä patentteja oli hieman yli 100 kappaletta enemmän kuin vuonna 2007, jolloin myönnettyjä patentteja oli 559. Eniten kasvua oli sähkötekniikan, kemian ja metallurgian sekä tekstiilit ja paperit -alojen patenteissa. Kasvu kohdistui suomalaisille hakijoille myönnettyihin patentteihin (619/2007, 729/2008), ulkomaisille hakijoille myönnetyt sen sijaan laskivat (301 ja 269 kappaletta).

Suomessa voimaan saatettujen eurooppapatenttien määrä vuonna 2008 oli 5 210, hieman yli 200 patenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Eurooppapatenttien suurimmat päälohkot olivat kemia ja metallurgia (24 prosenttia kaikista) sekä ihmisen perushyödykkeet (21 prosenttia). Saksa (1 144 patenttia) ohitti niukasti Yhdysvallat (1 104 patenttia) suurimpana Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien haltijamaana.

Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt kotimaiset patentit vuosina 2000-2008

Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt kotimaiset patentit vuosina 2000-2008

Lähde: Patentointi 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pat/2008/pat_2008_2009-12-03_tie_001_fi.html