Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 5. Yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2008 ja 2009

Toimiala 2008 2009
Patentit Yritysten lukumäärä Patentit Yritysten lukumäärä
Yhteensä 668 268 647 269
C Teollisuus yhteensä 467 145 473 163
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 1 1 6 4
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 5 3 5 3
16-17 Puunjalostusteollisuus 24 10 23 12
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 20 15 41 25
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 275 64 288 72
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 124 37 96 37
Muu teollisuus 18 15 14 10
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 3 3 2 2
F Rakentaminen 10 8 10 8
G Tukku- ja vähittäiskauppa 34 17 33 19
J Informaatio ja viestintä 31 20 34 24
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 33 16 23 10
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 71 44 54 31
Muut toimialat 19 15 18 12

Lähde: Patentointi 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2009, Liitetaulukko 5. Yrityksille ja yhteisöille kotimaassa myönnetyt patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2008 ja 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2009/pat_2009_2010-11-11_tau_005_fi.html