Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 7. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt eurooppalaiset patentit toimialoittain (TOL 2008) 2008 ja 2009

Toimiala Euroopan
patenttitoimisto 2008
Euroopan
patenttitoimisto 2009
Patentit Yritysten
lukumäärä
Patentit Yritysten
lukumäärä
Yhteensä 768 167 642 175
C Teollisuus yhteensä 641 110 518 120
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 6 5 4 3
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 2 2    
16-17 Puunjalostusteollisuus 14 6 7 5
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 38 15 28 17
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 128 41 130 53
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 432 28 324 27
Muu teollisuus 25 15 25 15
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 1 1 1
F Rakentaminen 2 2 2 2
G Tukku- ja vähittäiskauppa 9 7 6 5
J Informaatio ja viestintä 32 13 20 13
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 22 15 20 10
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 23 15 25 17
Muut toimialat 38 4 50 7

Lähde: Patentointi 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2009, Liitetaulukko 7. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt eurooppalaiset patentit toimialoittain (TOL 2008) 2008 ja 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2009/pat_2009_2010-11-11_tau_007_fi.html