Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 9B. Suomessa haetut hyödyllisyysmallit IPC-lohkon mukaan 2009

IPC-päälohko Kotimaiset hakijat Ulkomaiset hakijat Hakijat yhteensä
Yksityinen henkilö Yritys/yhteisö Yhteensä
Hakemukset yhteensä 190 260 450 29 479
A: Ihmisen perushyödykkeet 49 42 91 3 94
B: Työmenetelmät, kuljetus 40 66 106 3 109
C: Kemia ja metallurgia 6 5 11   11
D: Tekstiilit ja paperi 2 19 21 10 31
E: Rakennustekniikka 43 54 97 1 98
F: Koneenrakennus 28 27 55 4 59
G: Fysiikka 5 18 23 3 26
H: Sähkötekniikka 14 23 37 5 42
Tuntematon 3 6 9   9

Lähde: Patentointi 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2009, Liitetaulukko 9B. Suomessa haetut hyödyllisyysmallit IPC-lohkon mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2009/pat_2009_2010-11-11_tau_010_fi.html