Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 10. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialan (TOL 2008) mukaan 2008 ja 2009

Toimiala Vuosi 2008 Vuosi 2009
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 225 168 260 174
C Teollisuus yhteensä 139 93 176 103
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 3 3 1 1
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 5 5 2 2
16-17 Puunjalostusteollisuus 13 12 13 12
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 10 6 16 12
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 73 46 94 49
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 22 10 22 8
Muu teollisuus 13 11 28 19
F Rakentaminen 15 12 17 14
G Tukku- ja vähittäiskauppa 23 20 21 20
J Informaatio ja viestintä 10 9 5 5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2 1    
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 26 24 31 23
Muut toimialat 10 9 10 9

Lähde: Patentointi 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2009, Liitetaulukko 10. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialan (TOL 2008) mukaan 2008 ja 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2009/pat_2009_2010-11-11_tau_011_fi.html