Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 3. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2009 ja 2010

Toimiala 2009 2010
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 1403 532 1356 544
C Teollisuus yhteensä 834 267 786 273
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 21 8 3 3
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 1 1 3 3
16-17 Puunjalostusteollisuus 74 19 74 18
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 65 31 55 26
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 510 129 470 128
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 108 48 128 61
Muu teollisuus 55 31 53 34
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 2 2 6 5
F Rakentaminen 25 20 35 24
G Tukku- ja vähittäiskauppa 68 50 53 41
J Informaatio ja viestintä 56 38 56 33
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 155 22 132 23
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 156 86 178 99
Muut toimialat 107 47 110 46

Lähde: Patentointi 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2010, Liitetaulukko 3. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat patentit toimialan (TOL 2008) mukaan 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tau_003_fi.html