Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 8. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt yhdysvaltalaiset patentit toimialoittain (TOL 2008) 2009 ja 2010

Toimiala Yhdysvaltain
patenttivirasto 2009
Yhdysvaltain
patenttivirasto 2010
Patentit Yritysten
lukumäärä
Patentit Yritysten
lukumäärä
Yhteensä 990 134 1251 174
C Teollisuus yhteensä 887 83 1092 112
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka     5 2
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 2 2 2 1
16-17 Puunjalostusteollisuus 3 3 9 4
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 25 10 42 19
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 125 33 135 38
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 723 29 887 39
Muu teollisuus 9 6 12 9
D,E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 1    
F Rakentaminen        
G Tukku- ja vähittäiskauppa 5 3 8 5
J Informaatio ja viestintä 15 12 24 17
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 21 15 40 17
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 37 13 55 17
Muut toimialat 24 7 32 6

Lähde: Patentointi 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2010, Liitetaulukko 8. Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt yhdysvaltalaiset patentit toimialoittain (TOL 2008) 2009 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tau_008_fi.html