Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.11.2011

Suomessa haettujen patenttien vuotuinen määrä väheni edelleen vuonna 2010

Suomessa tehtyjen patenttihakemusten lukumäärä väheni edellisvuodesta noin sadalla hakemuksella vuonna 2010. Määrä laski sekä kotimaisten että ulkomaisten hakijoiden osalta. Sen sijaan Suomessa myönnettyjen patenttien määrä kotimaisille patentoijille, kuten yhtälailla kotimaisille yrityksille ja yhteisöille myönnettyjen eurooppalaisten patenttien määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Suomalaisille yrityksille ja yhteisöille myönnettyjen yhdysvaltalaisten patenttien määrä kasvoi neljänneksellä noin 1 250 patenttiin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemaan patenttitilastoon vuodelta 2010.

Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt patentit ja patentteja saaneet yritykset 2009 ja 2010

Yrityksille ja yhteisöille myönnetyt patentit ja patentteja saaneet yritykset 2009 ja 2010

Vuonna 2010 Suomessa haettiin kaikkiaan 1 833 patenttia. Näistä 1 731 oli kotimaisia hakemuksia. Suoraan Suomeen tehtyjen ulkomaalaisten patenttihakemusten määrä on vuosittain vähentynyt kansainvälisen patentoinnin lisääntyessä. Sama kehitys jatkui vuonna 2010, jolloin Suomeen jätetyistä patenttihakemuksista 102 hakemuksessa hakija oli ulkomainen. Reilu neljännes kaikista Suomessa vuonna 2010 haetuista patenteista kohdistui työmenetelmiin ja kuljetukseen.

Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kotimainen patentointi jäi edellisvuoden tasosta vuonna 2010. Yritykset ja yhteisöt tekivät kaikkiaan 1 356 patenttihakemusta, kun vuonna 2009 hakemuksia tehtiin 1 403. Eniten patenttihakemuksia kertyi metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilta; kaikkiaan 470 patenttihakemusta, hakijoina 128 yritystä. Teollisuustoimialojen patenttihakemusten määrä aleni kaikkiaan kuusi prosenttia edellisvuodesta vuonna 2010, muilla toimialoilla hakemusmäärä yhteensä oli edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2010 kotimaisista patenttihakemuksista reilu kolmannes, 37 prosenttia, tehtiin Uudenmaan maakunnassa asuvien keksijöiden toimesta. Pirkanmaan osuus vahvistui edellisvuodesta vastaavan osuuden oltua sen osalta 12 prosenttia. Vuotta aiemmin Pirkanmaalle keksijätietojen mukaan kohdistuvien patenttihakemusten osuus oli yhdeksän prosenttia ja hakemusmäärä 45 hakemusta vähemmän.

Vuonna 2010 Suomessa myönnettiin kaikkiaan 923 patenttia, mikä oli 132 patenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaismäärän kehitykseen vaikutti ulkomaisille haltijoille myönnettyjen patenttien määrän väheneminen kun sen sijaan kotimaisille haltijoille myönnettyjen patenttien määrä kasvoi muutamalla patentilla. Patenteista 648 myönnettiin kotimaisille yrityksille ja yhteisöille, mikä oli edellisvuoden tasolla. Eniten patentteja myönnettiin metalli- ja konepajateollisuuteen ja yleisimmin suomalaisyrityksille myönnetyt kotimaiset patentit kohdistuivat aiempien vuosien tapaan työmenetelmien ja kuljetuksen patenttilohkolle.

Suomalaisille yrityksille ja yhteisöille myönnettiin Euroopan patenttitoimiston (EPO) kautta kaikkiaan 657 patenttia vuonna 2010. Vuotta aiemmin myönnettyjen patenttien lukumäärä oli 642. Noin puolet eurooppapatenteista myönnettiin elektroniikkateollisuuteen, metalli- ja konepajateollisuuden oltua toiseksi suurin eurooppapatenttien saaja.

Yhdysvaltain patenttiviraston (USPTO) suomalaisille yrityksille ja yhteisöille myöntämien patenttien määrä kasvoi reilulla neljänneksellä – 261 patentilla – edellisvuodesta vuonna 2010. Myönnettyjä patentteja kertyi 1 251. Näistä 887 oli elektroniikkateollisuuden patentteja. Eurooppapatenttien tapaan toiseksi suurimpana patenttien saajana oli metalli- ja konepajateollisuus, jolle Yhdysvaltain patenttivirasto myönsi kaikkiaan 135 patenttia vuonna 2010.

Vuonna 2010 Suomessa saatettiin voimaan kaikkiaan 4 644 eurooppapatenttia, kun edellisvuonna määrä oli 4 497. Eurooppapatenttien suurimmat päälohkot olivat kemia ja metallurgia ja ihmisen perushyödykkeet. Saksa ja Yhdysvallat olivat edelleen yleisimmät Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien haltijamaat.

Hyödyllisyysmallihakemuksia tehtiin Suomeen kaikkiaan 559 vuonna 2010, kun edellisvuonna hakemuksia tilastoitiin 479 kappaletta. Hyödyllisyysmallihakemuksista 94 prosenttia oli kotimaisten hakijoiden tekemiä, joista noin puolet oli yksityishenkilöiden tekemiä hakemuksia. Patenttiluokituksen mukaan hyödyllisyysmallihakemukset kohdistuivat suhteellisesti yleisimmin ihmisen perushyödykkeiden, rakennustekniikan sekä työmenetelmien ja kuljetuksen päälohkoille. Kotimaisten patenttihakemusten lailla teollisuudenaloista hyödyllisyysmalleja haettiin eniten metalli- ja konepajateollisuuden toimesta.


Lähde: Patentointi 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 318,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tie_001_fi.html