Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Patentering 2011

2011
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2011/index_sv.html