Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 6. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialoittain (TOL 2008) 2010 ja 2011

Toimiala Vuosi 2010 Vuosi 2011
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 266 176 276 203
C Teollisuus yhteensä 159 91 163 112
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka     1 1
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 4 4 2 2
16-17 Puunjalostusteollisuus 13 9 21 16
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 16 11 17 15
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 78 43 82 55
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 23 8 26 9
Muu teollisuus 25 16 14 14
D, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 1 1 1
F Rakentaminen 14 10 19 15
G Tukku- ja vähittäiskauppa 33 27 32 29
J Informaatio ja viestintä 5 5 4 4
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 4 3 4 3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 34 24 37 24
Muut toimialat 16 15 16 15

Lähde: Patentointi 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 1.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2011, Liitetaulukko 6. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialoittain (TOL 2008) 2010 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pat/2011/pat_2011_2012-11-01_tau_006_fi.html