Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 6. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialoittain (TOL 2008) 2011 ja 2012

Toimiala Vuosi 2011 Vuosi 2012
Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä Kotimaiset hakemukset Yritysten lukumäärä
Yhteensä 276 203 271 204
C Teollisuus yhteensä 163 112 164 111
10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 1 1 4 3
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet 2 2 4 4
16-17 Puunjalostusteollisuus 21 16 19 12
19-22 Öljy, kemialliset tuotteet, kumi, muovi 17 15 22 18
24-25, 28-30 Metallit, koneet, kulkuvälineet 82 55 80 53
26-27 Elektroniikka, tietokoneet, sähkölaitteet 26 9 22 8
Muu teollisuus 14 14 13 13
D, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 1 4 2
F Rakentaminen 19 15 23 20
G Tukku- ja vähittäiskauppa 32 29 32 28
J Informaatio ja viestintä 4 4 10 9
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 4 3 2 2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, pl. 72 37 24 28 25
Muut toimialat 16 15 8 7

Lähde: Patentointi 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Patentointi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2051. 2012, Liitetaulukko 6. Yritysten ja yhteisöjen kotimaassa hakemat hyödyllisyysmallit toimialoittain (TOL 2008) 2011 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pat/2012/pat_2012_2013-10-31_tau_006_fi.html