Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.10.2013

Flest internationella patent för elektronikindustrin år 2012

Enligt Statistikcentralen beviljade Förenta staternas patentverk (USPTO) och Europeiska patentverket (EPO) finländska företag och sammanslutningar sammanlagt 1 833 patent av vilka mer än hälften hänförde sig till elektronikindustrin. Av industribranscherna beviljades metallindustrin näst flest patent.

Patent som beviljats företag och sammanslutningar inom vissa branscher 2012

Patent som beviljats företag och sammanslutningar inom vissa branscher 2012

I Finland beviljades finländska företag och sammanslutningar år 2012 sammanlagt 631 patent, vilket var nästan lika mycket som året innan (647 patent). Flest patent fick branscher inom metallindustrin, dvs. 260 stycken.

Företagens och sammanslutningarnas inhemska patentansökningar uppgick år 2012 till totalt 1 290, vilket överskred antalet ansökningar år 2011 (1 261 ansökningar). Företagens nyttighetsmodellansökningar var på samma nivå som år 2011, dvs. 271 stycken.


Källa: Patentering 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 09 1734 3246, Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2012/pat_2012_2013-10-31_tie_001_sv.html