Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.10.2014

Finländska företag beviljades färre patent i Finland år 2013 jämfört med tidigare år

Enligt Statistikcentralen minskade antalet patent till finländska företag och sammanslutningar med omkring nio procent år 2013 jämfört med året innan. Totalt beviljades finländska företag och sammanslutningar 573 patent och antalet minskade till sin lägsta nivå på sex år.

I synnerhet minskade patenten till metallindustrin och den nedåtgående trenden som startade 2010 fortsatte. Patenten till metallindustrin minskade med 13 procent från året innan och med 32 procent från år 2010. Också antalet patent till elektronikbranschen fortsatte att minska något.

Patent som beviljats företag och sammanslutningar i Finland inom vissa branscher åren 2008–2013

Patent som beviljats företag och sammanslutningar i Finland inom vissa branscher åren 2008–2013

Finländska företags och sammanslutningars patentansökningar var också färre än under tidigare år. År 2013 uppgick finländska företags och sammanslutningars patentansökningar till totalt 1 252, vilket var en minskning med tre procent från året innan. Också finländska företags och sammanslutningars nyttighetsmodellansökningar minskade med tre procent från år 2012. Antalet ansökningar som gäller metallindustrin minskade med omkring 19 procent.


Källa: Patentering 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246 , tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2013/pat_2013_2014-10-23_tie_001_sv.html