Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i patenteringsstatistiken

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på webbsidan TOL 2008. Näringsindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper beskrivs närmare på klassificeringssidorna.

Klassificeringen införs i patenteringsstatistiken i publikationen gällande uppgifter för år 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

TOL 2008-indelning som tillämpas i patenteringsstatistiken

Näringsgrensnivåer som i oktober 2009 kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

 • A-S Näringsgrenarna sammanlagt
 • C Tillverkning
 • 11, 12 Livsmedelsindustri
 • 13-15 Tillverkning av textilier, kläder, läder och skodon
 • 16-17 Träförädlingsindustri
 • 19-22 Kemisk industri
 • 24,25, 28-30 Metall- och verkstadsindustri
 • 26, 27 Elektronikindustri
 • 18, 23, 30-33 Övrig industri
 • D, E el-, gas- och vattenförsörjning
 • F Byggverksamhet
 • G Parti- och detaljhandel
 • J Information och kommunikation
 • 72 Vetenskaplig forskning och utveckling
 • M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (exkl. 72)
 • H, I, K, L, N-S Övriga näringsgrenar

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på klassificeringssidorna.


Senast uppdaterad 10.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/pat_2009-04-17_luo_001_sv.html