Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

I statistiken över patentering har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. I fortsättningen tillhandahåller Patent- och registerstyrelsen patentuppgifter. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/pat_2014-12-19_uut_001_sv.html