Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tilläggsuppgifter

Namn: Mervi Niemi
Telefon: 029 551 3263

Namn: Kari-Pekka Niemi
Telefon: 029 551 3399

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/yht_sv.html