Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2006

Tukku- ja vähittäiskaupan jalostusarvo kasvoi yli 4 prosenttia vuonna 2006

Tukku- ja vähittäiskaupan jalostusarvo nousi muutaman tasaisen vuoden jälkeen yli 4 prosenttia yltäen 13,4 miljardiin euroon vuonna 2006. Vuonna 2005 toimialan jalostusarvo oli 12,9 miljardia euroa. Kaupan ja palveluiden päätoimialoista tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvo kasvoi prosentuaalisesti eniten 17,9 prosenttia, ollen 3,0 miljardia euroa vuonna 2006.

Muiden liike-elämänpalvelujen jalostusarvo oli 6,6 miljardia euroa, kasvua vuodesta 2005 oli 15,1 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan jalostusarvo kasvoi lähes 10 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 2 miljardia euroa vuonna 2006.

Jalostusarvon kehitys kaupan ja palveluiden päätoimialoilla vuosina 2002 - 2006 (miljardia euroa)

Jalostusarvon kehitys kaupan ja palveluiden päätoimialoilla vuosina 2002 - 2006 (miljardia euroa)

Tuottavuus kaupan ja palveluiden päätoimialoilla vuosina 2002-2006

Tuottavuutta mitattiin jakamalla jalostusarvo koko henkilöstön lukumäärällä. Tietojenkäsittelypalvelut oli vuonna 2006 kaupan ja palveluiden tuottavin toimiala. Jalostusarvo henkilöä kohden oli 71 741 euroa. Tietojenkäsittelypalvelujen tuottavuus on nousut vuodesta 2002 vuoteen 2006 verrattuna 14 743 euroa. Vuoteen 2002 verrattuna tuottavuus kasvoi kaikilla kaupan ja palveluiden päätoimialoilla. Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminta tuotti vähemmän kuin muut toimialat. Sen jalostusarvo henkilöä kohden oli 32 644 euroa vuonna 2006.

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) kaupan ja palveluiden päätoimialoilla vuosina 2002-2006 (1000 euroa)

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) kaupan ja palveluiden päätoimialoilla vuosina 2002-2006 (1000 euroa)

Muiden liike-elämän palveluiden henkilöstö määrä kasvoi lähes 8 prosenttia vuonna 2006

Tukku- ja vähittäiskauppan henkilöstö määrä yhteensä oli noin 260 000 vuonna 2006. Kasvua edellisestä vuodesta oli 2,2 prosenttia. Muut liike- elämän palvelut kasvatti henkilöstö määräänsä lähes 8 prosenttia. Toimialalla työskenteli reilut 146 000 henkilöä vuonna 2006. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa oli henkilöstöä reilut 61 000, kasvua edellisestä vuodesta oli 4,5 prosenttia. Tietojenkäsittelypalvelun henkilöstö määrä lisääntyi melkein 6 prosenttia ollen lähes 42 000 henkilöä vuonna 2006.

Kaupan ja palveluiden henkilöstömäärät (lkm) päätoimialoittain ja prosenttimuutokset vuosina 2004–2006

Toimiala Tiedot
Henkilöstö Muutosprosentti Muutosprosentti
2004 2005 2006 2005 2006
Tukku- ja vähittäiskauppa 248 213 254 594 260 303 2.6 2.2
Muut liike-elämän palvelut 128 300 135 896 146 393 5.9 7.7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 57 471 58 581 61 298 1.9 4.6
Tietojenkäsittelypalvelu 37 252 39 329 41 655 5.6 5.9

Henkilöstöön yhteensä luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät toimipaikassa tai toimipaikan lukuun. Se jaotellaan palkattuihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin ml. itsenäiset yrittäjät. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Yrittäjien lukumäärään luetaan yksityisyrittäjät, avoimien ja kommandiittiyhtiöiden osakkaat, sekä edellä mainittujen avustavat perheenjäsenet, jos he työskentelevät yrityksessä päivittäin eikä heille ei makseta varsinaista palkkaa.

Toimialojen tuottavuus maakunnittain vuonna 2006

Tukku- ja vähittäistavarakaupan tuottavimmat maakunnat vuonna 2006 olivat Uusimaa, Kymenlaakso ja Varsinais-Suomi. Koko maan keskiarvo tukku- ja vähittäiskaupan jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 51 548 euroa. Suurinta jalostusarvon kertymä henkilöä kohden oli Uudellamaalla 61 402 euroa ja pienintä Etelä-Karjalassa 31 974 euroa.

Vuonna 2005 koko maan keskiarvo tukku- ja vähittäiskaupan jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 50 534 euroa ja Uudellamaalla 58 514 euroa. Koko maan jalostusarvon kertymä nousi vuonna 2006 lähes 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Uudellamaalla nousua oli 5 prosenttia vuodesta 2005.

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä tukku- ja vähittäiskaupassa vuonna 2006

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä tukku- ja vähittäiskaupassa vuonna 2006

Tietojenkäsittelypalvelujen tuottavimmat maakunnat vuonna 2006 olivat Itä-Uusimaa, Uusimaa ja Ahvenanmaa. Koko maan keskiarvo tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 71 741 euroa. Suurinta jalostusarvon kertymä henkilöä kohden oli Itä-Uudellamaalla 99 542 euroa ja pienintä Kainuussa 45 370 euroa.

Vuonna 2005 koko maan keskiarvo tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 64 470 euroa, Itä-Uudellamaalla 104 138 euroa ja Uudellamaalla 66 340 euroa. Vuonna 2006 koko maan jalostusarvon kertymä henkilöä kohden nousi 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Uudellamaalla kasvua oli yli 15 prosenttia vuodesta 2005. Sen sijaan Itä-Uudellamaalla jalostusarvon kertymä laski 4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä tietojenkäsittelypalvelussa vuonna 2006

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä tietojenkäsittelypalvelussa vuonna 2006

Maakunnittain tarkasteltuna majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotannon jalostusarvosta 38 prosenttia kertyy Uudenmaan maakunnassa. Pirkanmaalla majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotannon jalostusarvon osuus koko maan jalostusarvosta on reilut 8 prosenttia, Varsinais-Suomessa lähes 8 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 6 prosenttia. Suhteessa koko maan jalostusarvon kehitykseen tuotannon jalostusarvon muutos vuonna 2006 oli keskimääräistä nopeampaa Kanta-Hämeessä, jossa kasvu oli lähes 70 prosenttia nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Etelä-Savossa jalostusarvon muutos oli 30 prosenttia nopeampaa.

Maakunnittain tarkasteltuna tietojenkäsittelypalvelujen tuotannon jalostusarvosta 67 prosenttia kertyy Uudenmaan maakunnassa. Pirkanmaalla tietojenkäsittelypalvelujen tuotannon jalostusarvon osuus koko maan jalostusarvosta on melkein 9 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaalla noin 5 prosenttia ja Varsinais-Suomessa reilut 4 prosenttia. Suhteessa koko maan jalostusarvon kehitykseen tuotannon jalostusarvon muutos vuonna 2006 oli keskimääräistä nopeampaa Etelä-Pohjanmaalla, jossa jalostusarvo kasvoi 7 prosenttia nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Myös Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla jalostusarvo kasvoi noin 5 prosenttia koko maata nopeammin.

Maakunnittain tarkasteltuna muiden liike-elämän palveluiden tuotannon jalostusarvosta reilut puolet kertyy Uudenmaan maakunnassa. Varsinais-Suomessa muiden liike-elämän palveluiden tuotannon jalostusarvon osuus koko maan jalostusarvosta on reilut 9 prosenttia, Pirkanmaalla noin 8 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla reilut 5 prosenttia. Suhteessa koko maan jalostusarvon kehitykseen tuotannon jalostusarvon muutos vuonna 2006 oli keskimääräistä nopeampaa Itä-Uudellamaalla, jossa jalostusarvo kasvoi 23 prosenttia nopeammin. Keski-Pohjanmaalla muiden liike-elämän palvelujen jalostusarvon kasvu oli noin 15 prosenttia koko maata nopeampaa.


Lähde: Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Lappalainen (09) 1734 2496, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 04.07.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. 2006, Palvelujen alue- ja toimialatilasto, 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/2006/pata_2006_2008-07-04_kat_001_fi.html