Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.7.2008

Tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvosta 67 prosenttia kertyi Uudellamaalla vuonna 2006

Tietojenkäsittelypalvelut oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 edelleen alueellisesti erittäin keskittynyttä. Tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvosta 67 prosenttia kertyi Uudellamaalla. Toiseksi eniten jalostusarvoa kertyi Pirkanmaalla 8,6 prosenttia koko maan jalostusarvosta.

Kolmen maakunnan, Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan yhteenlaskettu osuus koko maan tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvosta oli lähes 81 prosenttia vuonna 2006. Muiden maakuntien yhteenlaskettu osuus jalostusarvosta oli 19 prosenttia vuonna 2006. Suurinta kasvu oli Uudellamaalla jonka osuus koko maan jalostusarvosta kasvoi 3,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2005 vuoteen 2006 verrattuna. Vuonna 2005 Uudenmaan osuus koko maan jalostusarvosta oli lähes 64 prosenttia. Eniten jalostusarvo laski Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2005 vuoteen 2006 laskua oli 0,9 prosenttiyksikköä.

Maakuntien jalostusarvon osuus koko maan tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvosta vuonna 2006

Maakuntien jalostusarvon osuus koko maan tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvosta vuonna 2006

Lähde: Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Lappalainen (09) 1734 2496, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 278,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 04.07.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/2006/pata_2006_2008-07-04_tie_001_fi.html