Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Kauppa ja palvelut alueittain 2007

Tietojenkäsittelypalveluiden jalostusarvo kasvoi lähes 10 prosenttia vuonna 2007

Tietojenkäsittelypalveluille kertyi jalostusarvoa 3,3 miljardia euroa vuonna 2007. Kasvua edellisestä vuodesta oli 9,5 prosenttia. Vuonna 2006 toimialan jalostusarvo oli 3,0 miljardia euroa. Tietojenkäsittelypalveluiden jalostusarvo on kasvanut 1,1 miljardia euroa, eli 50 prosenttia, vuodesta 2002 vuoteen 2007.

Muiden liike-elämänpalvelujen jalostusarvo oli 7,5 miljardia euroa, kasvua vuodesta 2006 oli 13,2 prosenttia. Toimialan jalostusarvo kasvoi 2,3 miljardia euroa vuodesta 2002 vuoteen 2007 eli lähes 45 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemustoiminnan jalostusarvo kasvoi noin 7 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 2,1 miljardia euroa vuonna 2007. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvon kasvu oli maltillisempaa kuin palveluiden jalostusarvon kasvu. Toimialan jalostusarvo kasvoi 28 prosenttia, eli 470 miljoonaa vuodesta 2002 vuoteen 2007.

Jalostusarvon kehitys liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuosina 2002 - 2007 (miljardia euroa)

Jalostusarvon kehitys liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuosina 2002 - 2007 (miljardia euroa)

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy myös toimipaikan toimitukset yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

Tuottavuus kaupan ja palveluiden päätoimialoilla vuosina 2002-2007

Tuottavuutta mitattiin jakamalla jalostusarvo koko henkilöstön lukumäärällä. Tietojenkäsittelypalvelut oli vuonna 2007 kaupan ja palveluiden tuottavin toimiala. Jalostusarvo henkilöä kohden oli 76 301 euroa. Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminta tuotti vähemmän kuin muut toimialat. Sen jalostusarvo henkilöä kohden oli 34 446 euroa vuonna 2007.

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuosina 2002 - 2007 (1000 euroa/ henkilö)

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) liike-elämän palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuosina 2002 - 2007 (1000 euroa/ henkilö)

Muiden liike-elämän palveluiden henkilöstö määrä kasvoi yli 8 prosenttia vuonna 2007

Muiden liike-elämän palveluiden henkilöstö määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2007. Ala työllisti lähes 160 000 työntekijää, mikä oli 8,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstö määrä yhteensä oli noin 266 000 vuonna 2007. Kasvua edellisestä vuodesta oli 2,2 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa oli henkilöstöä noin 62 000, kasvua edellisestä vuodesta oli prosentin verran. Tietojenkäsittelypalvelun henkilöstö määrä lisääntyi reilulla tuhannella henkilöllä eli noin 3 prosenttia. Tietojenkäsittelypalvelut työllisti lähes 43 000 henkilöä vuonna 2007.

Kaupan ja palveluiden henkilöstön määrän kehitys vuosina 2002-2007 lkm ( 1000 henkilöä)

Kaupan ja palveluiden henkilöstön määrän kehitys vuosina 2002-2007 lkm ( 1000 henkilöä)

Henkilöstöön yhteensä luetaan kaikki henkilöt, jotka työskentelevät toimipaikassa tai toimipaikan lukuun. Se jaotellaan palkattuihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin ml. itsenäiset yrittäjät. Henkilöiden lukumäärät ilmoitetaan tilikauden keskimääräisinä lukuina. Yrittäjien lukumäärään luetaan yksityisyrittäjät, avoimien ja kommandiittiyhtiöiden osakkaat, sekä edellä mainittujen avustavat perheenjäsenet, jos he työskentelevät yrityksessä päivittäin eikä heille ei makseta varsinaista palkkaa.

Toimialojen tuottavuus maakunnittain vuonna 2007

Majoitus-ja ravitsemustoiminta

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavimmat maakunnat vuonna 2007 olivat Lappi, Uusimaa ja Pohjois-Karjala. Koko maan keskiarvo majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 34 446 euroa. Suurinta jalostusarvon kertymä henkilöä kohden oli Lapissa 37 415 euroa ja pienintä Kymenlaaksossa 28 735 euroa.

Vuonna 2006 koko maan keskiarvo majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavuuden jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 32 644 euroa, Lapissa 32 879 euroa ja Uudellamaalla 33 887 euroa. Koko maan jalostusarvon kertymä nousi vuonna 2007 lähes 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Suhteessa koko maan tuottavuuden kehitykseen tuottavuuden muutos henkilöä kohden vuonna 2007 oli keskimääräistä nopeampaa Lapissa, jossa tuottavuus kasvoi noin 8 prosenttia koko maata nopeammin.

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuonna 2007

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vuonna 2007

Maakunnittain tarkasteltuna majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavuuden jalostusarvosta 39 prosenttia kertyi Uudenmaan maakunnassa. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuotannon jalostusarvon osuus koko maan jalostusarvosta oli noin 8 prosenttia. Suhteessa koko maan jalostusarvon kehitykseen tuotannon jalostusarvon muutos vuonna 2007 oli keskimääräistä nopeampaa Lapissa, Itä-Uudellamaalla ja Satakunnassa, joissa kasvu oli noin 5 prosenttia nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin.

Tietojenkäsittelypalvelut

Tietojenkäsittelypalvelujen tuottavimmat maakunnat vuonna 2007 olivat Itä-Uusimaa, Uusimaa ja Satakunta. Koko maan keskiarvo tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 76 301 euroa. Suurinta jalostusarvon kertymä henkilöä kohden oli Itä-Uudellamaalla 100 215 euroa ja Uudellamaalla 83 391 euroa. Vastaavasti pienintä kertymä oli Kainuussa 44 068 euroa henkilöä kohden.

Vuonna 2006 koko maan keskiarvo tietojenkäsittelypalvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 71 740 euroa, Itä-Uudellamaalla 99 285 euroa ja Uudellamaalla 76 543 euroa. Vuonna 2007 koko maan jalostusarvon kertymä henkilöä kohden nousi 6,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Suhteessa koko maan tuottavuuden kehitykseen tuottavuuden muutos henkilöä kohden vuonna 2007 oli keskimääräistä nopeampaa Etelä- Savossa ja Satakunnassa.

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä tietojenkäsittelypalvelussa vuonna 2007

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä tietojenkäsittelypalvelussa vuonna 2007

Maakunnittain tarkasteltuna tietojenkäsittelypalvelujen tuotannon jalostusarvosta 66 prosenttia kertyi Uudenmaan maakunnassa. Pirkanmaalla tietojenkäsittelypalvelujen tuotannon jalostusarvon osuus koko maan jalostusarvosta oli 9 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa vajaat 5 prosenttia. Suhteessa koko maan jalostusarvon kehitykseen tuotannon jalostusarvon muutos vuonna 2007 oli keskimääräistä nopeampaa Kymenlaaksossa, jossa jalostusarvo kasvoi 30 prosenttia nopeammin kuin koko maassa keskimäärin.

Liike-elämänpalvelut

Liike-elämän palvelujen tuottavimmat maakunnat vuonna 2007 olivat Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Ahvenanmaa. Koko maan keskiarvo liike-elämän palvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 47 379 euroa. Suurinta jalostusarvon kertymä henkilöä kohden oli Uudellamaalla 52 916 euroa ja pienintä Kainuussa 37 029 euroa.

Vuonna 2006 koko maan keskiarvo liike-elämänpalvelujen jalostusarvon kertymä henkilöä kohden oli 45 399 euroa, Itä-Uudellamaalla 55 391 euroa ja Uudellamaalla 50 667 euroa. Vuonna 2007 koko maan jalostusarvon kertymä henkilöä kohden nousi reilut 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Suhteessa koko maan tuottavuuden kehitykseen tuottavuuden muutos vuonna 2007 oli keskimääräistä nopeampaa Pohjanmaalla, jossa tuottavuus kasvoi noin 20 prosenttia koko maata nopeammin. Vaikka Itä-Uusimaa olikin yksi liike-elämän palvelujen tuottavimmista maakunnista vuonna 2007, niin tuottavuuden kasvu oli kuitenkin noin 10 prosenttia muuta maata hitaampaa.

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä liike-elämän palveluissa vuonna 2007

Maakunnan jalostusarvo jaettuna henkilöstön lukumäärällä liike-elämän palveluissa vuonna 2007

Maakunnittain tarkasteltuna muiden liike-elämän palveluiden tuotannon jalostusarvosta reilut puolet kertyy Uudenmaan maakunnassa. Varsinais-Suomessa muiden liike-elämän palveluiden tuotannon jalostusarvon osuus koko maan jalostusarvosta on 9 prosenttia, Pirkanmaalla vajaat 8 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes 5 prosenttia. Suhteessa koko maan jalostusarvon kehitykseen muutos vuonna 2007 oli keskimääräistä nopeampaa Pohjanmaalla, jossa jalostusarvo kasvoi lähes 25 prosenttia nopeammin. Satakunnassa muiden liike-elämän palvelujen jalostusarvon kasvu oli noin 10 prosenttia koko maata nopeampaa. Jalostusarvon kehitys oli noin 10 prosenttia muuta maata hitaampaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä.


Lähde: Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Lappalainen (09) 1734 2496, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.02.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. 2007, Kauppa ja palvelut alueittain 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/2007/pata_2007_2009-02-12_kat_001_fi.html