Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Kauppa ja palvelut alueittain 2008

Liike-elämän palvelujen jalostusarvo kasvoi vielä yli 9 prosenttia vuonna 2008

Liike-elämän palvelujen jalostusarvo oli 11,9 miljardia euroa vuonna 2008, kasvua edellisestä vuodesta oli runsaat 9 prosenttia eli miljardin verran. Informaatiopalvelujen jalostusarvo kasvoi edellisestä vuodesta reilut 5 prosenttia. Toimialalle kertyi jalostusarvoa 6,8 miljardia euroa vuonna 2008. Eniten suhdanteiden vaihtelusta kärsi majoitus- ja ravitsemustoiminta, jonka jalostusarvo laski yli 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimialalle kertyi jalostusarvoa 1,9 miljardia euroa vuonna 2008.

Jalostusarvon kasvuprosentit toimialoittain vuosina 2007 - 2008

Jalostusarvon kasvuprosentit toimialoittain vuosina 2007 - 2008

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy myös toimipaikan toimitukset yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

Tuottavuus kaupan ja palvelujen päätoimialoilla vuosina 2006 - 2008

Tuottavuutta mitattiin jakamalla jalostusarvo koko henkilöstön lukumäärällä. Palvelualoilla on paljon erilaisia toimialoja mistä johtuen myös jalostusarvot henkilöä kohden vaihtelevat erittäin suuresti. Korkein jalostusarvo henkilöä kohden oli informaatiopalveluissa 84 000 euroa ja pienin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 32 000 euroa.

Taantuma näkyi jo koko yrityssektorin luvuissa. Sen yhteenlaskettu tuottavuus oli 68 000 euroa henkilöä kohden, pari tuhatta euroa edellisvuotta vähemmän. Myös kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavuus eli arvonlisä henkilöä kohden oli alhaisempi kuin edellisenä vuotena.

Tuottavuuden (jalostusarvo/henkilöstö) kehitys kaupan ja palvelujen päätoimialoilla vuosina 2006 - 2008

Tuottavuuden (jalostusarvo/henkilöstö) kehitys kaupan ja palvelujen päätoimialoilla vuosina 2006 - 2008

Liike-elämän palvelujen henkilöstö määrä kasvoi 4 prosenttia vuonna 2008

Liike-elämän palveluihin kuuluu monenlaisia palvelujen tuottajia mm. työvoimanvuokrausta, liikkeenjohdon konsultointia, teknistä palvelua, terveydenhuoltopalvelut, siivous, kirjanpito- ja tilintarkastus, matka- ja mainostoimistot. Näiden palvelujen henkilöstö määrä kasvoi 4 prosenttia vuonna 2008. Liike-elämän palvelut työllisti 225 000 työntekijää, vajaat 9000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kauppa, johon kuuluu mm. autokauppa, tukkukauppa ja vähittäiskauppa, on toimialana merkittävin työllistäjä. Toimiala työllisti yli 250 000 henkilöä vuonna 2008, pari tuhatta enemmän kuin vuotta aiemmin. Muista toimialoista informaatiopalvelut työllisti noin 82 000 henkilöä ja majoitus- ja ravitsemistoiminta noin 60 000 henkilöä. Molemmat toimialat kasvattivat henkilöstöään hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaupan ja palvelujen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2006 - 2008 (1000 henkilöä)

Kaupan ja palvelujen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2006 - 2008 (1000 henkilöä)

Toimialojen tuottavuus maakunnittain vuonna 2008

Kauppa

Lähes puolet kaupan jalostusarvosta kertyi Uudeltamaalta vuonna 2008. Pirkanmaan osuus oli 8 prosenttia ja Varsinais- Suomen 7 prosenttia. Muiden maakuntien osuus oli selvästi vähemmän. Toimialan tuottavuus eli jalostusarvo henkilöä kohden oli lähes 61 000 euroa. Koko maahan verrattuna tuottavuus henkilöä kohden oli korkeinta Uudellamaalla 72 000 euroa ja Pirkanmaalla 63 000 euroa. Muut maakunnat jäivät tuottavuudessaan koko maan keskiarvoa alemmaksi.

Kaupan jalostusarvon jakautuminen maakunnittain vuonna 2008

Kaupan jalostusarvon jakautuminen maakunnittain vuonna 2008

Majoitus- ja ravitsemustoiminta

Toimialan jalostusarvosta yli 40 prosenttia kertyy Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta 8 prosenttia, Pohjois- Pohjanmaalta ja Lapista noin 6 prosenttia, muista maakunnista vähemmän. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavimmat maakunnat vuonna 2008 olivat Lappi, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lapissa jalostusarvo henkilöä kohden oli 39 000 euroa, koko maan keskiarvo oli 32 000.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavuus (jalostusarvo/ henkilöstön määrä) maakunnittain vuonna 2008

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavuus (jalostusarvo/ henkilöstön määrä) maakunnittain vuonna 2008

Informaatiopalvelut

Informaatiopalvelut, joihin kuuluu mm. tietojenkäsittelypalvelut, televiestintä ja kustannustoiminta on erittäin keskittynyt Uudellemaalle. Toimialan jalostusarvosta peräti 61,5 prosenttia kertyi Uudeltamaalta, Pirkanmaan osuus oli reilut 8 prosenttia ja muiden maakuntien selvästi vähemmän. Tuottavimmat maakunnat vuonna 2008 olivat Päijät-Häme ja Pohjois-Karjala. Koko maan keskiarvo informaationpalvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 83 000 euroa.

Informaatiopalvelujen tuottavuus (jalostusarvo/ henkilöstön määrä) maakunnittain vuonna 2008

Informaatiopalvelujen tuottavuus (jalostusarvo/ henkilöstön määrä) maakunnittain vuonna 2008

Liike-elämän palvelut

Liike-elämän palvelujen jalostusarvosta Uusimaa tuotti lähes puolet, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi 8 prosenttia ja muut maakunnat selvästi vähemmän. Toimialan tuottavimmat maakunnat vuonna 2008 olivat Itä-Uusimaa, jossa tuottavuus henkilöä kohden oli 76 000 euroa ja Uusimaa 59 000 euroa.

Liike-elämän palvelujen jalostusarvon jakautuminen maakunnittain vuonna 2008

Liike-elämän palvelujen jalostusarvon jakautuminen maakunnittain vuonna 2008

Lähde: Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Lappalainen (09) 1734 2496, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 04.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. 2008, Kauppa ja palvelut alueittain 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/2008/pata_2008_2010-03-04_kat_001_fi.html