Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön palveluiden alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010

palveluiden alue- ja toimialatilastossa uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Alla on luettelo palveluiden alue- ja toimialatilaston 2008 suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta rakennetilasto@tilastokeskus.fi.

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat toimialatasot ovat:

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 851, 852, 853, 854, 85591, 856, 86210, 91010, 94)

G Kauppa

45 Autokauppa

46 Tukkukauppa pl. agentuuritoiminta

47 Vähittäiskauppa

 

I Majoitus ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta

J Informaatio ja viestintä
58 Kustannustoiminta
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60 Radio- ja televisiotoiminta
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta

Liike-elämän palvelut

71 Tekninen palvelu

782 Työvoiman vuokraus

79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

86 Terveydenhuoltopalvelu (pl. 8621)

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Helmikuussa 2010 tiedot julkaistaan vuosilta 2006 - 2008 TOL 2008 -luokituksella.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Palveluiden alue- ja toimialatilaston TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin- tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 luokituksella.

Palveluiden alue- ja toimialatilaston 2008 TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja vertailtaessa aiemmin julkaistuihin TOL 2002 luokituksen mukaisia tietoihin on huomioita seuraavat asiat:

Autokaupan toimialoilta siirtyy osia 47 Vähittäiskauppaan, C teollisuuteen ja H Kuljetukseen ja varastointiin;

Vähittäiskaupan toimialoilta siirtyy korjaus- ja huoltotoimintoja S Muuhun palvelutoimintaan ja C teollisuuteen;

I Majoitus ja ravitsemistoiminta vastaa TOL 2002:n pääluokkaa H Majoitus ja ravitsemistoiminta.

J Informaatio ja viestintä-pääluokkaan siirtyy 2-numerotasoja TOL 2002 -luokituksen mukaisista pääluokista seuraavasti:

61 Televiestintä pääluokasta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

60 Radio- ja televisiotoiminta pääluokasta O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä tietopalvelutoiminta (ennen Tietojenkäsittelypalvelu) pääluokasta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut

Informaatioon ja viestintään kuuluu lisäksi 2-numerotaso 58 Kustannustoiminta, joka on yhdistelmä osista TOL 2002:n mukaisia 2-numerotasoja 72 Tietojenkäsittelypalvelu ja 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

Informaatioon ja viestintään kuuluu myös 2-numerotaso 59 Elokuva, video ja televisio-ohjelmatuotanto, jossa yhdistyy osa TOL 2002:n mukaisista 2-numerotasosta 22

Liike-elämän palveluista toisiin pääluokkiin siirtyivät Tietojenkäsittelypalvelut, joka kuuluu uuteen Informaatiopalvelut pääluokkaan J, sekä ympäristöhuolto joka siirtyi teollisuuden pääluokkaan E.

Teleliikenteestä liike-elämänpalveluihin siirtyi matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut.


Päivitetty 4.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/pata_2009-11-03_luo_001.html