Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Palveluiden alue- ja toimialatilastossa helmikuussa 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Palveluiden alue- ja toimialatilaston tiedot vuodelta 2008 julkistetaan helmikuussa 2010 TOL 2008 -luokituksella. Tiedot julkistetaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin- tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Palveluiden alue- ja toimialatilaston sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008- siirtymän aiheuttamat muutokset kaupan ja palvelualojen toimialaluokitukseen

TOL 2002 -luokituksella julkaistut luokat olivat:

50 Autokauppa

G Tukku ja vähittäiskauppa

51 Tukkukauppa pl. agentuuritoiminta

52 Vähittäiskauppa

512-519 Tukkukauppa

5211, 522 Päivittäistavarakauppa

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta

551-552 Majoitustoiminta

553-555 Ravitsemistoiminta

72 Tietojenkäsittelypalvelu

74 Muu liike-elämää palveleva toiminta

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat luokat ovat:

G Kauppa

45 Autokauppa

46 Tukkukauppa pl. agentuuritoiminta

47 Vähittäiskauppa

I Majoitus ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta

J Informaatio ja viestintä
58 Kustannustoiminta
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60 Radio- ja televisiotoiminta
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta

Liike-elämän palvelut

71 Tekninen palvelu

782 Työvoiman vuokraus

79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

86 Terveydenhuoltopalvelu (pl. 8621)

 

 


Päivitetty 4.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/pata_2009-11-03_uut_001.html