Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Beskrivning

Bokslutsstatistiken över företagstjänster beskriver resultatbildningen inom de olika näringsgrenarna, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variabler är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över företagstjänster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/patipa/meta_sv.html