Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilastojen ennakkotiedot vuodelta 2008 julkistetaan heinäkuussa 2009 TOL2008 luokituksella. Tiedot julkistetaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin- tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilaston sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset palvelualojen toimialaluokitukseen

Ennakkotiedoissa TOL 2002 -luokituksella julkaistut luokat olivat:

 • 72 Tietojenkäsittelypalvelu
 • 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta

Ennakkotiedoissa TOL 2008 -luokituksella julkaistavat luokat ovat:

 • 71 Tekninen palvelu
 • 782 Työvoiman vuokraus
 • 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

Lopullisissa tilinpäätöstiedoissa TOL 2002 -luokituksella julkaistut luokat olivat:

 • 72 Tietojenkäsittelypalvelu
 • 74A Lakiasiainpalvelu
 • 74B Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut
 • 74C Liikkeenjohdon konsultointi
 • 74D Tekninen palvelu
 • 74E Mainostoimistot
 • 74F Muu markkinointipalvelu
 • 74G Työvoimanvuokraus
 • 746 Etsivä- ja vartiointipalvelu
 • 747 Siivous
 • 804 Muu koulutus pl. 80421
 • 851 Terveydenhuoltopalvelut pl. 85121
 • 900 Ympäristönhuolto
 • 93A Pesulatoiminta

Lopullisissa tilinpäätöstiedoissa TOL 2008 -luokituksella julkaistavat luokat ovat:

 • 691 Lakiasiainpalvelu
 • 692 Kirjanpito, tilintarkastus
 • 701 Pääkonttorien toiminta
 • 702 Liikkeenjohdonkonsultointi
 • 711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut;
 • 712 Tekninen testaus ja analysointi
 • 73111 Mainostoimisto
 • 73 Muu markkinointipalvelu (pl.73111)
 • 782 Työvoiman vuokraus
 • 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
 • 80 Etsivä- ja vartiointipalvelu
 • 812 Siivous
 • 855 Koulutus
 • 86 Terveydenhuoltopalvelu (pl. 8621)

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Merkittävimmät muutokset.

TOL2008 luokituksen mukaan liike-elämän palveluista siirtyvät pois tietojenkäsittelypalvelu joka julkaistaan jatkossa informaatiopalveluissa pääluokassa J sekä ympäristönhuolto, joka siirtyy teollisuuden uuteen pääluokkaan E.

Pääkonttorien toiminta on tehty omaksi alatoimialaksi. Aikaisemmin pääkonttoreiden toiminta oli liitetty siihen toimialaan mikä oli yrityksen päätoimiala. Teleliikenteestä liike-elämänpalveluihin siirtyi matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut.


Päivitetty 3.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5360. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/patipa/patipa_2009-03-03_uut_001.html