Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Vieraskielisiä perheitä vain kaksi prosenttia

Kaikista perheistä 88 prosenttia on sellaisia, että ainoa vanhempi tai molemmat puolisot ovat suomenkielisiä. Vastaavasti kokonaan ruotsinkielisiä perheitä on neljä prosenttia. Perheitä, joissa toinen puoliso on ruotsinkielinen ja toinen suomenkielinen on kolme prosenttia kaikista perheistä. Suomen- ja ruotsinkielisten yhdistelmiä muihin kieliin löytyy kolmessa prosentissa perheitä. Perheitä joissa molemmat puolisot tai ainoa vanhempi ovat vieraskielisiä, on kaikkiaan 35 300, mikä on kaksi prosenttia kaikista perheistä.

Ruotsinkielisillä miehillä on selvästi enemmän suomenkielisiä vaimoja kuin ruotsinkielisillä naisilla suomenkielisiä miehiä. Kahden ruotsinkielisen pariskuntia on enää vain 4 800 enemmän kuin suomenkielisen ja ruotsinkielisen pariskuntia.

Suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista miehistä 22 000 on avio- tai avoliitossa vieraskielisen kanssa, naisista 17 800. Liitot vieraskielisten kanssa ovat lisääntyneet hieman alle 2  000:lla.

2.1 Suurin vieraskielisten ryhmä venäjänkieliset

Perheitä, joissa kummatkin puolisot tai ainoa vanhempi on venäjänkielinen, on 10 700. Hieman vähemmän eli 10 100 on perheitä, joissa jompikumpi puolisoista on venäjänkielinen. Venäjänkielisten perheiden määrä on noin 1 000 perhettä suurempi kuin vuosi sitten. Venäjänkielisten perheistä yleisin kieliyhdistelmä on suomenkielinen mies ja venäjänkielinen vaimo (kuvio 3). Vuoden 2009 aikana tällaisten parien määrä on noussut noin 100:lla. Lähes yhtä yleisiä ovat venäjänkielisten pariskuntien perheet. Vuonna 1990 venä-jänkielisiä pariskuntia oli vain 300 ja vuonna 1995 noin 3  000. Nyt venäjänkielisiä pariskuntia on jo lähes 7 300. Venäjänkielisten äitien yhden vanhemman perheitä on jo 3 300.

On edelleen melko harvinaista, että suomenkielisellä naisella on venäjänkielinen puoliso. Määrä (1 200) on kuitenkin lähes nelinkertaistunut vuodesta 1990 ja lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1995.

Kuvio 3. Venäjänkieliset perheet 1995 ja 2009

Kuvio 3. Venäjänkieliset perheet 1995 ja 2009

2.2 Suomalainen mies ja ulkomaalainen vaimo

Vain 4,2 prosentissa Suomen perheistä on vähintään toinen puolisoista tai ainoa vanhempi ulkomaiden kansalainen (60 500 perhettä). Vuonna 1990 Suomessa oli vain 12 500 tällaista perhettä ja vuonna 1995 jo 25 800. Viimeisen vuoden aikana näiden perheiden määrä on lisääntynyt 4 200 perheellä. Määrällisesti eniten kasvoi niiden perheiden määrä, jossa sekä mies että vaimo ovat ulkomaan kansalaisia.

Yleisin yhdistelmä ulkomaalaisten perheissä oli 1990-luvun alkupuolella Suomen kansalainen vaimona ja ulkomaan kansalainen miehenä. 1990-luvun lopulla oli eniten sellaisia ulkomaalaisten perheitä, joissa kumpikin puoliso oli ulkomaan kansalainen. Nyt yleisin yhdistelmä ulkomaalaisten perheissä on suomalainen mies ja ulkomaalainen nainen ja toiseksi yleisin yhdistelmä on ulkomaalainen mies ja suomalainen vaimo. Tässä ei tehdä eroa avio- ja avoliittojen välille.

Kokonaan ulkomaalaisia perheitä eli sellaisia, joissa ainoa vanhempi tai molemmat puolisot ovat ulkomaiden kansalaisia, on 23 300. Suurin ryhmä ovat Venäjän kansalaisten perheet. Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 5 476 perhettä, joissa molemmat puolisot tai ainoa vanhempi oli Venäjän kansalainen. Venäjän kansalaisten perheiden määrä on lisääntynyt lähes 300:lla.

Kokonaan virolaisia perheitä oli 4 100, joista kolmasosa on äitien ja lasten perheitä. Virolaisperheiden määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta lähes 600 perheellä.

Kahden Somalian kansalaisen tai yhden vanhemman somalialaisia perheitä oli hieman alle 800. Näiden perheiden määrä on pysynyt lähes samana. Monet aikoinaan Somaliasta muuttaneet ovat olleet Suomessa jo niin kauan, että he ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Äidinkielestä päätellen kahden puolison tai yhden vanhemman alkujaan somalialaisia perheitä olisi 1 700.

Taulukko 4. Ulkomaiden kansalaisten perheet 1990–2009

Mies/nainen suomalainen/ ulkomaalainen Vuosi
1990    1995    2000    2005    2006    2007    2008    2009   
Suomalainen mies ja ulkomaalainen vaimo 3 938 7 156 10 914 15 038 16 048 17 236 18 181 19 259
Ulkomaalainen mies ja suomalainen vaimo 6 020 8 524 10 042 13 605 14 853 15 924 17 004 17 934
Ulkomaalainen mies ja ulkomaalainen vaimo 1 881 7 480 10 647 12 717 13 007 14 114 15 274 16 769
Ulkomaalainen äiti 553 2 374 3 815 4 768 5 033 5 220 5 339 5 947
Ulkomaalainen isä 101 300 371 474 498 542 564 628
Yhteensä 12 493 25 834 35 789 46 602 49 439 53 036 56 362 60 537

2.3 Naisten ja miesten ulkomailla syntyneet puolisot eri maista

Parhaan käsityksen suomalaisten ulkomaalaisista puolisoista saa tarkastelemalla puolisoiden syntymämaita. On tosin muistettava, että alkuperäisiäkin Suomen kansalaisia on syntynyt jonkin verran ulkomailla. Suomessa syntyneillä miehillä on 31 500 ulkomailla syntynyttä vaimoa. Ulkomailla syntyneiden vaimojen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 1 200 naisella. Suomessa syntyneillä naisilla on 27 200 ulkomailla syntynyttä miestä, määrä on kasvanut 900 miehellä. Nykyään miehillä on useammin ulkomaalaistaustainen puoliso kuin naisilla.

Suomalaisten miesten ja naisten ulkomailla syntyneet puolisot ovat lähtöisin hieman eri maista. Miesten puolisot ovat lähinnä naapurimaissa syntyneitä, niin lännessä, idässä kuin etelässäkin. Entisen Neuvostoliiton alueella syntyneitä ei voida erotella virolaisiksi tai venäläisiksi, koska syntymämaa virolaisillakin on useimmiten Neuvostoliitto ja suuri osa sieltä tulleista puolisoista on tullut jo ennen Neuvostoliiton hajoamista. Suomalaismiehillä on entisessä Neuvostoliitossa, Venäjällä tai Virossa syntyneitä vaimoja 10 400, Ruotsissa syntyneitä on 8 200. Thaimaassa syntyneitä puolisoita on lähes 3 000, määrä on lisääntynyt lähes 400:lla viime vuodesta. Sitten tulevat Saksa, Kiina, Filippiinit, Yhdysvallat, Puola ja Britannia.

Naisten ulkomailla syntyneet puolisot ovat useammista eri maista kuin miesten puolisot. Ruotsissa syntyneiden puolisoiden jälkeen, joita on 8 000, on naisillakin eniten entisen Neuvostoliiton alueella syntyneitä puolisoita. Entisessä Neuvostoliitossa, Venäjällä ja Virossa syntyneitä miehiä on 2 100, mikä on noin 100 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Seuraavaksi eniten suomalaisnaisilla on puolisona Britanniassa, Saksassa, Turkissa ja Yhdysvalloissa syntyneitä miehiä. Kaiken kaikkiaan maita, joissa on syntynyt vähintään sadan suomalaisnaisen puoliso, on 38, miehillä vastaava luku on 30.

Kuvio 4A. Suomessa syntyneiden miesten ulkomailla syntyneet puolisot syntymämaan mukaan 2009

Kuvio 4A. Suomessa syntyneiden miesten ulkomailla syntyneet puolisot syntymämaan mukaan 2009

Kuvio 4B. Suomessa syntyneiden naisten ulkomailla syntyneet puolisot syntymämaan mukaan 2009

Kuvio 4B. Suomessa syntyneiden naisten ulkomailla syntyneet puolisot syntymämaan mukaan 2009

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2009, 2. Vieraskielisiä perheitä vain kaksi prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_kat_002_fi.html