Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Lapsiperhetyyppien yleisyydessä eroja eri alueilla

4.1 Avopariperheet yleisiä Ahvenanmaalla

Aviopariperhe on tavallisin lapsiperhetyyppi kaikissa maakunnissa, vaikka selviä erojakin on havaittavissa. Näihin eroihin vaikuttavat avopari- ja yhdenvanhemman perheiden yleisyys maakunnissa. Ahvenanmaalla ja Lapissa on suhteellisesti eniten avopareja. Keski- ja Etelä-Pohjanmaa edustavat toista äärilaitaa.

Ahvenanmaalla 29 prosenttia lapsiperheistä on avoparien perheitä, Lapissa 23 prosenttia. 14 maakunnassa avoparien osuus on maan keskimääräistä tasoa korkeampi, kuudessa matalampi (kuvio 7).

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2009

Kuvio 7. Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2009

Kuntatasolla tarkastellen Ahvenanmaan kunnat sijoittuvat avoparien yleisyydessä kärkipäähän. Manner-Suomen kunnista kärjessä on Lapin Savukoski 33 prosentin osuudellaan. Luhangan lapsiperheistä 31 prosenttia on avoparien perheitä. Utsjoella, Kustavissa ja Enontekiössä avoparien osuus lapsiperheistä on 30 prosenttia. Manner-Suomessa suhteellisesti vähiten avopareja on Luodossa (6 %).

4.2 Yhden vanhemman lapsiperheitä vähiten Pohjanmaalla

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on myös selvää alueittaista vaihtelua. Maakuntien luvuissa poikkeavat Pohjanmaan maakunnat muista maakunnista perinteisen perheen suuntaan. Yhden vanhemman perheitä on siellä vähiten. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä (23 %) on eniten yhden vanhemman lapsiperheitä. Uudellamaalla osuus on korkea Helsingin ja Päijät-Hämeessä Lahden ansiosta. (kuvio 8)

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2009

Kuvio 8. Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2009

Maakuntien välinen vaihtelu yhden vanhemman lapsiperheiden osuudessa johtuu äiti ja lapsia -perheiden erilaisista osuuksista. Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on kaikissa maakunnissa 2–3 prosenttia.

Kuntatasolla yhden vanhemman lapsiperheitä on suhteellisesti eniten Sottungassa (45 %), Helsingissä (29 %), Hartolassa ja Maarianhaminassa (28 %). Suhteellisesti vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä on Manner-Suomessa Luodossa (4 %) ja Yli-Ii:n kunnassa (6 %).

Luotoa voitaneen pitää Suomen perherakenteeltaan perinteisimpänä kuntana, koska siellä yhden vanhemman lapsiperheiden osuus on maan pienin ja vastaavasti avioparien suurin. Siellä on myös Merijärven ja Yli-Ii:n (2,86), sekä Sievin (2,85) jälkeen maan neljänneksi korkein lapsiperheen keskimääräinen kotona asuvien alaikäisten lasten määrä 2,79. Koko maan keskiarvo on 1,83.

Enemmistö yhden vanhemman lapsiperheiden isistä ja äideistä on siviilisäädyltään eronneita. Leskiä on miehistä vain kuusi prosenttia, naisista ainoastaan kolme prosenttia. Avoliittojen purkautumiset ovat lisänneet naimattomien määrää yhden vanhemman lapsiperheissä. Jo 41 prosenttia äiti ja lapsia -perheiden äideistä on naimattomia, isistä 26 prosenttia (taulukko 3, luku 1).


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 30.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2009, 4. Lapsiperhetyyppien yleisyydessä eroja eri alueilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_kat_004_fi.html