Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2009

Moderns språk Totalt    Faderns språk Ingen far i familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Thai- språk Somaliska Arabiska Albanska Annat eller okänt
Alla familjer 584 172 431 088 26 757 4 203 1 790 41 849 1 892 1 060 14 346 102 146
Finska 507 688 400 228 8 855 389 316 20 54 753 136 6 436 90 501
Svenska 28 068 7 008 16 482 16 18 6 3 43 10 505 3 977
Ryska 10 156 3 261 152 3 558 158 1 - 32 6 291 2 697
Estniska 3 886 1 239 74 71 1 218 - 1 13 2 85 1 183
Thaispråk 1 602 1 283 71 - 4 12 - 2 - 15 215
Somaliska 1 451 7 - 1 - - 759 3 - 8 673
Arabiska 1 332 58 4 1 1 - 3 913 - 72 280
Albanska 1 153 14 2 - - - - 2 873 25 237
Annat eller okänt 13 287 3 794 355 80 13 1 6 71 20 6 564 2 383
Ingen mor i familjen 15 549 14 196 762 87 62 1 23 60 13 345 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_005_sv.html