Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2009

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand Somalia F.d. Jugo- slavien Irak   Vietnam  Kina  
Alla barnfamiljer 584 172 451 535 4 296 5 245 1 759 58 828 1 361 1 064 615 505 14 760 102 146
Finland 527 433 420 680 469 4 732 229 37 55 150 86 36 35 8 139 92 785
F.d. Sovjetunionen 10 013 3 392 3 203 39 279 1 1 12 12 - 5 396 2 673
Sverige 7 049 5 257 8 221 1 - - 4 2 - 1 140 1 415
Estland 3 640 922 278 16 1 143 - 1 3 3 - - 148 1 126
Thailand 1 631 1 360 1 11 3 14 - - 2 1 - 20 219
Somalia 1 418 8 - - - - 724 - 2 - - 26 658
F.d. Jugoslavien 1 416 57 2 - - - - 1 004 3 - - 82 268
Irak 1 174 17 1 - - - - - 867 - - 42 247
Viet Nam 1 068 141 - 1 4 2 1 - - 531 5 23 360
Kina 917 320 1 6 - 1 - - 1 8 437 41 102
Annat eller okänt 12 864 4 617 226 64 54 1 24 165 69 9 11 5 331 2 293
Ingen mor i familjen 15 549 14 764 107 155 46 2 22 23 17 30 11 372 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_tau_009_sv.html