Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

7. Allt vanligare att bo ensam eller med någon

I slutet av år 2010 fanns det 2 537 200 bostadshushåll i Finland. Alla personer som stadigvarande bor i samma bostad bildar ett bostadshushåll. De personer som stadigvarande bor på anstalter bildar inte ett bostadshushåll och de räknas inte heller till bostadsbefolkningen. Det samma gäller för de personer vars bostad inte motsvarar definitionen på en bostad (se begrepp).

Antalet bostadshushåll ökade med 19 800 från året innan. Ökningen var 1 700 bostadshushåll större än året innan. Liksom tidigare, har antalet bostadshushåll med en resp. två personer ökat, men antalet tre personers bostadshushåll har minskat något. Antalet bostadshushåll med minst sju personer ökdade med ett par hundra bostadshushåll. Övriga bostadshushåll har minskat till antalet.

I dag finns det flest en persons bostadshushåll. I folkräkningen år 1975 fanns det fortfarande flest bostadshushåll med två personer.Redan i följande folkräkning 1980 fanns det flest en persons bostadshushåll. Av alla bostadshushåll är 41 procent en persons bostadshushåll och en tredjedel två personers bostadshushåll. De större bostadshushållens andel är därmed 26 procent.

Tabell 11. Bostadshushåll efter personantal 1960–2010

År     Bostadshushållen totalt Bostadshushåll efter personantal Personer i bostadshushåll Bostads- hushållets medelstorlek 
1 2            3            4           5         6         7+       
1960 1 204 385 188 995 245 921 229 824 211 473 141 526 84 147 102 499 4 396 398 3,34
1970 1 420 723 288 970 323 640 284 336 252 696 140 089 69 293 61 699 4 540 945 2,99
1980 1 781 771 482 476 457 667 345 769 313 626 118 678 40 681 22 874 4 708 299 2,64
1985 1 887 710 532 094 514 825 347 127 324 365 117 290 33 895 18 114 4 839 696 2,56
1990 2 036 732 646 229 597 928 332 295 300 429 112 714 30 596 16 541 4 927 430 2,42
1995 2 180 934 766 636 652 608 323 921 278 102 110 370 31 616 17 681 5 040 600 2,31
2000 2 295 386 856 746 722 437 312 646 254 707 103 339 29 328 16 183 5 081 354 2,21
2005 2 429 500 964 739 789 950 297 276 240 517 96 607 26 202 14 209 5 153 727 2,12
2006 2 453 826 983 626 801 068 294 518 239 413 95 056 25 882 14 263 5 172 922 2,11
2007 2 476 505 999 812 811 596 292 140 239 151 93 746 25 639 14 421 5 195 414 2,10
2008 2 499 332 1 014 974 822 639 290 820 238 628 92 316 25 408 14 547 5 219 284 2,09
2009 2 517 393 1 025 658 830 843 291 056 238 529 91 368 25 327 14 612 5 242 156 2,08
2010 2 537 197 1 040 378 837 234 290 767 238 135 90 845 25 025 14 813 5 246 580 2,07
Procent
1960 100,0 15,7 20,4 19,1 17,6 11,8 7,0 8,5 - -
1970 100,0 20,3 22,8 20,0 17,8 9,9 4,9 4,3 - -
1980 100,0 27,1 25,7 19,4 17,6 6,7 2,3 1,3 - -
1985 100,0 28,2 27,3 18,4 17,2 6,2 1,8 1,0 - -
1990 100,0 31,7 29,4 16,3 14,8 5,5 1,5 0,8 - -
1995 100,0 35,2 29,9 14,9 12,8 5,1 1,4 0,8 - -
2000 100,0 37,3 31,5 13,6 11,1 4,5 1,3 0,7 - -
2005 100,0 39,7 32,5 12,2 9,9 4,0 1,1 0,6 - -
2006 100,0 40,1 32,7 12,0 9,8 3,9 1,1 0,6 - -
2007 100,0 40,4 32,8 11,8 9,7 3,8 1,0 0,6 - -
2008 100,0 40,6 32,9 11,6 9,5 3,7 1,0 0,6 - -
2009 100,0 40,7 33,0 11,6 9,5 3,6 1,0 0,6 - -
2010 100,0 41,0 33,0 11,5 9,4 3,6 1,0 0,6 - -

Figur 12. Bostadshushåll efter storlek 1990–2010

Figur 12. Bostadshushåll efter storlek 1990–2010

Figur 13. Bostadshushållsbefolkning efter bostadshushållets storlek 1990–2010

Figur 13. Bostadshushållsbefolkning efter bostadshushållets storlek 1990–2010

Bostadshushållen kan också studeras ur befolkningens synvinkel; dvs. hur många finländare det bor i ett bostadshushåll av en viss storlek. Andelen personer som bor ensamma har ökat gradvis från att för tjugo år sedan ha varit 13 procent av hela befolkningen till nuvarande en femtedel. Den största andelen av befolkningen (32 %) bor i två personers bostadshushåll. Minst hälften av 55–79-åringarna bor i bostadshushåll med två personer, dvs. barnen har redan flyttat ut och båda makarna lever fortfarande.

Överlag bor kvinnor oftare ensamma än män. Av de kvinnor som fyllt 15 år bor en fjärdedel ensamma, av männen 22 procent. Åldersmässigt fördelas ensamboendet litet olika. Förändringen är kraftigast i kvinnornas livscykel. När man är ung bor man ensam och det gör man också mest sannolikt när man är gammal. Mest sällan bor kvinnorna ensamma när de är ungefär 40 år, då 11 procent av kvinnorna i åldersklassen bor ensamma. I likhet med unga kvinnor bor också unga män ensamma. Männens ensamboende sjunker dock inte med åldern till en lika låg nivå som kvinnornas. Tjugotre procent av 33-åriga män bor ensamma och andelen är nästan oförändrad ända upp till 75-årsåldern. Männens ensamboende förklaras för sin del av skilsmässor. I en skilsmässa stannar barnen oftast hos modern och fadern bor därmed åtminstone temporärt ensam. En tredjedel av de män som fyllt 80 år bor ensamma.

Då man jämför ensamboendet med situationen år 1990, märker man att det ökat kraftigt i synnerhet bland yngre kvinnor och män, liksom bland gamla män och kvinnor. Kvantitativt sett är 64-åriga kvinnor den största åldersklassen som bor ensamma.

Figur 14. Andelen ensamboende män och kvinnor i resp. åldersklass 1990 och 2010

Figur 14. Andelen ensamboende män och kvinnor i resp. åldersklass 1990 och 2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, 7. Allt vanligare att bo ensam eller med någon . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_kat_007_sv.html