Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2010

Familjetyp och ordningsnummer för mannens äktenskap Totalt        Ordningsnummer för kvinnans äktenskap
1                   2           3         4 -       Okänt     
Alla äkta par 960 322 849 684 98 274 9 563 1 255 1 546
1 844 027 791 393 47 897 3 474 429 834
2 102 589 52 613 44 412 4 849 582 133
3 10 283 3 866 5 171 1 053 183 10
4 - 1 314 418 658 177 60 1
Okänt 2 109 1 394 136 10 1 568
Äkta par utan barn 513 889 446 594 58 905 6 483 950 957
1 445 377 417 528 24 921 2 130 304 494
2 59 561 25 910 29 700 3 421 453 77
3 6 695 2 062 3 691 791 143 8
4 - 886 219 483 134 49 1
Okänt 1 370 875 110 7 1 377
Äkta makar med barn 446 433 403 090 39 369 3 080 305 589
1 398 650 373 865 22 976 1 344 125 340
2 43 028 26 703 14 712 1 428 129 56
3 3 588 1 804 1 480 262 40 2
4 - 428 199 175 43 11 -
Okänt 739 519 26 3 - 191

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_003_sv.html