Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2010

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand F.d. Jugo- slavien Somalia Irak   Vietnam  Kina  
Alla barnfamiljer 582 360 447 787 4 505 5 483 2 086 66 1 437 899 1 193 651 544 15 763 101 946
Finland 522 693 416 162 495 4 918 255 41 155 55 107 39 40 8 544 91 882
F.d. Sovjetunionen 10 310 3 400 3 346 38 304 1 14 1 12 - 4 443 2 747
Sverige 7 234 5 367 7 227 1 - 4 - 2 - 1 141 1 484
Estland 4 182 950 293 17 1 395 1 4 1 6 - - 180 1 335
Thailand 1 824 1 512 - 15 3 19 2 - 2 2 - 25 244
F.d. Jugoslavien 1 485 58 3 - - - 1 047 - 4 - - 92 281
Somalia 1 552 8 - - - - - 787 2 - - 25 730
Irak 1 287 17 - - 1 - - - 958 - - 44 267
Viet Nam 1 104 152 - 3 2 2 1 1 - 559 5 22 357
Kina 998 360 1 6 1 - - - - 9 471 38 112
Annat eller okänt 13 855 4 840 256 79 59 2 179 24 76 11 13 5 809 2 507
Ingen mor i familjen 15 836 14 961 104 180 65 - 31 30 24 31 10 400 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_009_sv.html