Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2010

Moderns födelseland Totalt     Faderns födelseland Annat eller okänt Ingen far i familjen
Finland   F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand F.d. Jugo- slavien Somalia Irak   Vietnam  Kina  
Alla barnfamiljer 582 360 447 787 4 505 5 483 2 086 66 1 437 899 1 193 651 544 15 763 101 946
Finland 522 693 416 162 495 4 918 255 41 155 55 107 39 40 8 544 91 882
F.d. Sovjetunionen 10 310 3 400 3 346 38 304 1 14 1 12 - 4 443 2 747
Sverige 7 234 5 367 7 227 1 - 4 - 2 - 1 141 1 484
Estland 4 182 950 293 17 1 395 1 4 1 6 - - 180 1 335
Thailand 1 824 1 512 - 15 3 19 2 - 2 2 - 25 244
F.d. Jugoslavien 1 485 58 3 - - - 1 047 - 4 - - 92 281
Somalia 1 552 8 - - - - - 787 2 - - 25 730
Irak 1 287 17 - - 1 - - - 958 - - 44 267
Viet Nam 1 104 152 - 3 2 2 1 1 - 559 5 22 357
Kina 998 360 1 6 1 - - - - 9 471 38 112
Annat eller okänt 13 855 4 840 256 79 59 2 179 24 76 11 13 5 809 2 507
Ingen mor i familjen 15 836 14 961 104 180 65 - 31 30 24 31 10 400 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 9. Barnfamiljer efter föräldrarnas födelseland 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_009_sv.html