Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2010

Familjetyp Antalet hemmaboende barn i åldern 0-17 år
Totalt        1           2            3         4 5 -    
Familjer totalt 582 360 254 551 222 596 76 860 18 432 9 921
Äkta makar med barn 356 943 129 766 147 768 56 739 14 134 8 536
Registrerat partnerskap 267 163 83 18 1 2
Sambor med barn 107 368 55 450 39 029 10 246 2 079 564
Mor med barn 101 946 58 377 31 681 9 032 2 084 772
Far med barn 15 836 10 795 4 035 825 134 47
Procentuell fördelning
Familjer totalt 100.0 43.7 38.2 13.2 3.2 1.7
Äkta makar med barn 100.0 36.4 41.4 15.9 4.0 2.4
Registrerat partnerskap 100.0 61.0 31.1 6.7 0.4 0.7
Sambor med barn 100.0 51.6 36.4 9.5 1.9 0.5
Mor med barn 100.0 57.3 31.1 8.9 2.0 0.8
Far med barn 100.0 68.2 25.5 5.2 0.8 0.3

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 10. Familjer efter familjetyp och antalet hemmaboende barn under 18 år 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_010_sv.html