Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2010

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 265 24 947 3 046 2 020 20 346 2 140 766
1 18 722 16 439 2 283 - - - -
2 18 910 7 008 638 865 9 430 969 -
3 10 907 1 259 107 731 7 727 835 248
4 3 443 192 13 314 2 378 256 290
5 922 36 4 79 604 45 154
6- 361 13 1 31 207 35 74
Äkta makar 26 612 9 574 1 255 828 13 011 1 422 522
1 7 289 6 342 947 - - - -
2 9 319 2 654 256 367 5 457 585 -
3 6 735 482 42 298 5 176 579 158
4 2 328 81 6 113 1 745 188 195
5 670 11 3 35 468 37 116
6- 271 4 1 15 165 33 53
Sambor 26 653 15 373 1 791 1 192 7 335 718 244
1 11 433 10 097 1 336 - - - -
2 9 591 4 354 382 498 3 973 384 -
3 4 172 777 65 433 2 551 256 90
4 1 115 111 7 201 633 68 95
5 252 25 1 44 136 8 38
6- 90 9 - 16 42 2 21

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_012_sv.html