Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2010

Antal barn Totalt         Familjens barn är
Endast moderns  Endast faderns  Moderns och faderns Moderns och gemen- samma Faderns och gemen- samma Moderns, faderns och gemensamma
Alla ombildade familjer 53 265 24 947 3 046 2 020 20 346 2 140 766
1 18 722 16 439 2 283 - - - -
2 18 910 7 008 638 865 9 430 969 -
3 10 907 1 259 107 731 7 727 835 248
4 3 443 192 13 314 2 378 256 290
5 922 36 4 79 604 45 154
6- 361 13 1 31 207 35 74
Äkta makar 26 612 9 574 1 255 828 13 011 1 422 522
1 7 289 6 342 947 - - - -
2 9 319 2 654 256 367 5 457 585 -
3 6 735 482 42 298 5 176 579 158
4 2 328 81 6 113 1 745 188 195
5 670 11 3 35 468 37 116
6- 271 4 1 15 165 33 53
Sambor 26 653 15 373 1 791 1 192 7 335 718 244
1 11 433 10 097 1 336 - - - -
2 9 591 4 354 382 498 3 973 384 -
3 4 172 777 65 433 2 551 256 90
4 1 115 111 7 201 633 68 95
5 252 25 1 44 136 8 38
6- 90 9 - 16 42 2 21

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 12. Ombildade familjer efter familjens sammansättning och antalet barn 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_012_sv.html