Tabellbilaga 15. Barnen efter ålder och antalet familjens minderåriga barn som bor hemma 31.12.2010

Ålder   Antal familjens barn under 18 år
Totalt          1              2          3           4         5 -       
0–17  1 064 470 254 551 445 192 230 580 73 728 60 419
0 60 822 25 397 20 766 9 058 2 889 2 712
1 60 387 23 070 22 139 9 372 3 089 2 717
2 59 685 15 928 26 566 10 593 3 561 3 037
3 59 064 11 158 28 687 11 943 3 959 3 317
4 59 342 9 617 28 495 13 326 4 393 3 511
5 58 050 8 336 26 958 14 468 4 504 3 784
6 58 197 7 831 26 184 15 405 4 814 3 963
7 57 076 7 488 24 871 15 815 4 833 4 069
8 56 073 7 342 24 202 15 467 4 987 4 075
9 56 421 7 789 23 887 15 793 4 899 4 053
10 57 048 8 323 24 275 15 408 5 025 4 017
11 57 717 9 422 25 080 14 610 4 776 3 829
12 57 067 10 508 24 666 13 794 4 516 3 583
13 59 262 12 614 25 685 13 304 4 230 3 429
14 60 622 15 769 25 284 12 570 3 940 3 059
15 62 837 21 109 24 065 11 256 3 590 2 817
16 63 709 26 166 22 383 9 683 3 098 2 379
17 61 091 26 684 20 999 8 715 2 625 2 068
Procentuell fördelning
0–17 100,0 23.9 41.8 21.7 6.9 5.7
0 100,0 41.8 34.1 14.9 4.7 4.5
1 100,0 38.2 36.7 15.5 5.1 4.5
2 100,0 26.7 44.5 17.7 6.0 5.1
3 100,0 18.9 48.6 20.2 6.7 5.6
4 100,0 16.2 48.0 22.5 7.4 5.9
5 100,0 14.4 46.4 24.9 7.8 6.5
6 100,0 13.5 45.0 26.5 8.3 6.8
7 100,0 13.1 43.6 27.7 8.5 7.1
8 100,0 13.1 43.2 27.6 8.9 7.3
9 100,0 13.8 42.3 28.0 8.7 7.2
10 100,0 14.6 42.6 27.0 8.8 7.0
11 100,0 16.3 43.5 25.3 8.3 6.6
12 100,0 18.4 43.2 24.2 7.9 6.3
13 100,0 21.3 43.3 22.4 7.1 5.8
14 100,0 26.0 41.7 20.7 6.5 5.0
15 100,0 33.6 38.3 17.9 5.7 4.5
16 100,0 41.1 35.1 15.2 4.9 3.7
17 100,0 43.7 34.4 14.3 4.3 3.4

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 15. Barnen efter ålder och antalet familjens minderåriga barn som bor hemma 31.12.2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_015_sv.html