Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

8. Över hälften av 60-åringarna har minderåriga barnbarn

I slutet av år 2011 fanns det 468 000 mor- och farfäder samt 597 000 mor- och farmödrar till barn i åldern 0–17 år som hör till Finlands befolkning. I genomsnitt finns det 2,9 mor- och farföräldrar per minderårigt barn. Av männen är 28 procent mor- eller farfäder till minderåriga barn, av kvinnorna är en tredjedel mor- eller farmödrar.

Uppgifterna om mor- och farföräldrar har framställts på basis av det material om minderåriga barn som framställts genom registersammanslagning. Motsvarande uppgifter producerades föregående gång år 2007, då 2005 års uppgifter om mor- och farföräldrar publicerades i publikationen Suomalainen lapsi (ung. Barn i Finland) som sammanställdes av Statistikcentralen och Stakes.

Av finländska barn under 18 år har 39 procent alla sina fyra mor- och farföräldrar i livet. De som inte har en enda mor- eller farförälder utgör sex procent av alla barn under 18 år. Av barn under ett år har 58 procent fyra mor- och farföräldrar. Däremot har bara omkring vart fjärde barn i åldern 14 år alla sina fyra mor- och farföräldrar i livet.

Figur 17. Andelen mor- och farföräldrar till minderåriga barn av en årsklass män och kvinnor år 2011, %.

Figur 17. Andelen mor- och farföräldrar till minderåriga barn av en årsklass män och kvinnor år 2011, %.

Hälften av alla sextioåriga män är mor- eller farfäder till minderåriga barn, medan redan nästan 60 procent av alla kvinnor i samma ålder är mor- eller farmödrar till barn under 18 år. Inga större förändringar har skett i andelarna sedan år 2005.

Mor- och farmödrarnas andel är som högst för kvinnor i åldern 66–69 år. Av kvinnorna i denna ålder är 68 procent mor- eller farmödrar till minderåriga barn. År 2005 var mor- och farmödrarnas andel som högst för kvinnor i åldern 65 år, av vilka 70 procent hade minderåriga barnbarn.

Mor- och farfädernas andel av åldersklassens män ökar långsammare än mor- och farmödrarnas andel av kvinnorna. Andelen mor- och farfäder är som högst bland 70-åriga män. De utgör 67 procent av åldersklassens män, dvs. deras andel är nästan lika stor som mor- och farmödrarnas av kvinnorna. År 2005 var likaså andelen mor- och farfäder till minderåriga barn som högst för 70-åriga män, då deras andel var 68 procent av ålderklassens män.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, 8. Över hälften av 60-åringarna har minderåriga barnbarn . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_kat_008_sv.html